Krigshistoria i Vik

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk

Den eldste militærhistoria i Vik

I Vik var det militær eksersisplass i 172 år. Fleire av offiserane sette varige merke etter seg.

Vik og 1. verdskrig

Om m.a. krigseksport av hestar.

Skogrekruttskule

I 1939 heldt den såkalla «skogrekruttskulen» til i Vik. Dette var vernepliktige soldatar som var kalla inn for 448 dagars teneste. Eit heilt kompani under leiing av kaptein Mons Haukeland (seinare skipar av Heimevernet) planta denne sommaren gran i Vik. Til saman planta kompaniet 200.000 granplantar - mest i lia under Seimsfjellet.

Sjå også: Skogrekruttskule på Nordfjordeid.

Vik og 2. verdskrig

Om bombinga i 1940, dei mange nazistane i Vik, våpenlager og arrestasjonane i 1943.

Ubåten i Sognefjorden

Ein haustdag i 1972 strøymde verdspressa til Sogn. Grunnen var at det skulle vere observert ein framand ubåt i Sognefjorden.