Krigshistoria i Høyanger

Gestapo-sjef Helmut Klötzer (i midten) hadde hovudkvarteret sitt i Høyanger under andre verdskrigen. Her er rollene bytte om, Klötzer er henta tilbake til Høyanger etter å ha prøvd å rømme i maidagane 1945.

Gestapo-sjef Helmut Klötzer (i midten) hadde hovudkvarteret sitt i Høyanger under andre verdskrigen. Her er rollene bytte om, Klötzer er henta tilbake til Høyanger etter å ha prøvd å rømme i maidagane 1945.

Restar av den spanske armada i Norevikane?

Segna seier at eit av skipa som søkte inn mot Norskekysten i 1588 etter at den engelske admiral Francis Drake hadde slege Den spanske armada, ankra opp i Norevikane.

Offiserar i Bjordal

I 1701 vert garden Bjordal på sørsida omtala som ”offisersgard”.

Eksersisplass i Vadheim

Frå 1720 og til 1880-talet var det militær eksersisplass på dei flate jordene på garden Hovland i Vadheim.

Schefsgaarden Frivik

I 1792 vart garden Frivik vest for Kyrkjebø teken i bruk som offisersbustad for «Captainen i Yttre Sogn compagnie - Ladevigske compagnie».

Høyanger og 1. verdskrig

Opphaveleg var det ein elektrostålfabrikk som skulle byggjast i Høyanger. Første verdskrigen endra på dette, det vart aluminium i staden.

Andre verdskrigen i Høyanger

Høyanger vart evakuert 9. april 1940 og vart bomba 9. april 1941. Her var det ei aktiv motstandgruppe, og her etablerte Gestapo sitt hovudkvarter i Sogn og Fjordane med torturkammer i Kloumanns Allé.

Flagget til den tyske okkupasjonsmakta vaiar over Høyanger. Ukjend fotograf, eigar: Arthur Dale.

Flagget til den tyske okkupasjonsmakta vaiar over Høyanger. Ukjend fotograf, eigar: Arthur Dale.

Andre historiesider: