Jakt, fiske og friluftsliv

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk


Turistforeningane og turlaga

Den Norske Turistforening - DNT - vart skipa i 1868 av Thomas Heftye til fremjing av eit aktivt tur- og friluftsliv i skog og fjell. Her finn du og oversyn over turlaga og fjellhyttene i Sogn og Fjordane.

Sogns Turistforening

- sjå Turistforeningane og turlaga.

Nordfjords Turistforening

- sjå Turistforeningane og turlaga.

Nordfjord og Søndfjord Turistforening

- sjå Turistforeningane og turlaga.

Fjordane Reiselivslag

- sjå Turistforeningane og turlaga.

Norges Naturvernforbund

er det eldste naturvernlaget i Noreg, skipa i 1914

Norges Jeger- og Fiskeforbund - NJFF

er ein interesseorganisasjon som ivaretek medlemmene sine interesser innen jakt, fiske, anna friluftsliv og naturforvaltning. Organisasjonen vil sikre ei berekraftig hausting av vilt- og fiskeressursar, basert på tilgjengelig kunnskap. NJFF Sogn og Fjordane har 26 lokallag og rundt 3800 medlemer.