Hjorten Kro og Motell

Hjorten Kro og Motell. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Hjorten Kro og Motell. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Hjorten Kro og Motell på Kaupangerskogen vart bygd i 1985 av Christen F. Knagenhjelm. Han bygde samstundes bensinstasjon. Etter fleire eigarskifte overtok Marit Karin Flåten i 2004. Hjorten Kro og Motell har 12 gjestesenger fordelt på seks rom.