Historia i Vågsøy

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk


HOVUDSIDER:

Fornfunn i Vågsøy

Fornfunna på Vågsøy er rikast kring Raudeberg, men det er også gjort spennande funn andre stader.

Måløyna var gamal tingstad

I norrøn tid var Måløyna tingstad for bøndene i ytre Nordfjord, og namnet på øya har truleg opphavet sitt i det norrøne namnet på tingstova: Målstova.

Handelsstaden Bryggja

Den gamle handelsstaden Bryggja fekk namnet sitt avdi det vart bygd landingsbryggje på staden.

Handelsstaden Vågsberget

Handelsstaden Vågsberget er den eldste handelsstaden i Ytre Nordfjord, og var til slutten av 1800-talet den viktigaste.

Handelsstaden Osmundsvåg

Handelsstaden Osmundsvåg fekk kongebrev på handel og gjestgiveri i 1707.

Handelsstaden Moldøen

Handelsstaden Moldøen (Måløyna) vart fram til 1744 drive av same eigarar som på Handelsstaden Vågsberget.

Myrmannsvesenet i Vågsøy

Myrmannsvesenet vart eit omgrep som oppsto kring striden om røysteretten i Noreg på 1860- og 1870-talet.

Helsestellet i Vågsøy

Om lepra, distriktslegen, dyrlegar, sjukestove m.m.

Lem-slekta i Vågsøy

Lem-slekta har gjennom fleire generasjonar vore sentrale i handel- og industribygging i Ytre Nordfjord.

Torskefiskeriet

I Torskangerpollen og på Kvalheimsvika gjekk det frå 1890 og fram til ca. 1920 føre seg eit eventyrleg torskefiskeri.

Måløy vert fiskerisenter

På slutten av 1800-talet starta utbygginga av Måløy som det leiande fiskerisenteret i Sogn og Fjordane.

Fiskeridirektoratet - Region Vest

Sogn og Fjordane fekk eigen fiskerisjef i 1972 med kontor i Måløy.

Lag og organisasjonar i Vågsøy

Nokre av laga og organisasjonane i kommunen ordna etter startår.

Kraftforsyninga i Vågsøy

Måløy fekk elektrisk lys 1911 frå eit motordrive kraftverk som ingeniør Per Drage bygde. I 2002 vart Vågsøy den første kommunen i Sogn og Fjordane med vindmøllepark.

Ulukker i Vågsøy

Ulukker under særskilde omstende eller med to eller fleire omkomne.

Kriminalsaker frå Vågsøy

Mellom anna om då folk i Vågsøy skaffa seg smuglarsprit for mange års forbruk.

ANDRE OMTALAR:

Eirikssønene sat verfaste i Vågsøy

I 955 kom sønene til kong Eirik Blodøks siglande nordetter kysten med ein stor hær.

Nordfjord-futen budde på Maurstad

Garden Maurstad på Bryggja var ei tid på 1500-talet bustad for futen i Nordfjord.

Vrakvaktar stasjonert ved Måløysundet

Strandfutane vart plasserte på strategiske stader langs kysten for å halde vakt over skipsvrak og drivgods slik at det ikkje vart plyndra.

Storbrannen i Refvik

Brannen i gardstunet i Refvik i 1872 la 86 hus i oske.

Skogplanting

– sjå Einar Strand som planta ut over 100.000 furuplantar på eigedomen sin ved kyrkja på Sæternes.

Vågsøy Fiskerimuséum

- sjå Kvalheim & Vedvik A/S.

Andre historiesider: