Historia i Luster

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk


I historia i Luster inngår dei mange adelsgardane, kunstnarsenteret i Kroken, tuberkulose-sjukehuset på Harastølen, og krigsgruva i Kinsedal. Og visste du at deler av Luster ein gong var eige «fylke»?

Den eldste historia i Luster

Les om jernaldergarden på Modvo og dei mange fornfunna i Luster.

Adelsgardane i Luster

I Luster ligg det fleire storgardar som i mellomalderen og seinare høyrde til adelsætter og embetsmenn.

Ole Bull med stamtavle frå Luster

Den verdskjende fiolinisten og komponisten Ole Bornemann Bull (1810-1880) frå Bergen har sterke ætterøter på Hafslo, der mora stamma frå folk frå Munthe-slekta og Ørbech-slekta.

Hafslo heitte «Folk» og «Fylkesbygda»

I vikingtida og til langt ut i mellomalderen heitte Hafslo- bygda "Folk". Hafslo var delt i Indre Folk og Ytre Folk.

Jostedalen

For folk øvst i Jostedalen var det i eldre tid kortare til Nordfjord og Ottadalen enn til Sognefjorden.

Jostedalsbreen

Jostedalsbreen er den største fastlandsbreen i Europa, og dekkjer eit areal på 487 kvadratkilometer frå Strynefjellet i nord og til Fjærland i Sogn i sør.

Jostedalsbreen nasjonalpark

- sjå eigen artikkel i Jostedalsbreen.

Jotunheimen nasjonalpark

vart skipa i 1980 og ligg i kommunane Årdal og Luster i Sogn og Fjordane og Lom og Vang i Oppland fylke. Sjå under Årdal kommune: Jotunheimen nasjonalpark.

Utladalen landskapsvernområde

- sjå Årdal kommune: Utladalen landskapsvernområde.

Naturreservat i Luster

Utanom Jotunheimen nasjonalpark, Utladalen landskapsvernområde og Jostedalsbréen nasjonalpark finst det fleire naturreservat i Luster.

Kampen om Kaldakari

På 1990-talet vart det hard strid då folk frå Veitastrond ville byggje ein restaurant på fjellet Kaldakari (1496 m.o.h.) og frakte turistane til og frå med helikopter.

Utvandringa frå Luster til Amerika

Luster vart ein av dei store utvandrarkommunane i Sogn frå 1845 til 1900.

Landbrukshistoria i Luster

I Luster vart poteta tidleg ein del av kosten. I dag er frukt og bær viktige landbruksprodukt, men tobakksdyrking har og vore ein viktig leveveg for mange.

Kraftutbygginga i Luster

Luster er ein av dei store kraftkommunane i landet. Konsesjonsinntektene har gjort Luster til ein velståande kommune.


Helsestellet i Luster

M.a. historia om Svartedauden og Jostedalsrypa og om Lyster Sanatorium på Harastølen høgt oppe i fjellsida over Luster.

Lag og organisasjonar i Luster

I Luster har m.a. haugianarane hatt eit sterkt fotfeste.

Veiding og rovdyrjakt i Luster

Bjørnen trivst godt i Luster, og særleg på 1700-talet var det mykje bjørn.

Laksefisket i Luster

Mørkridselvi og Fortunselvi har tradisjon som gode lakseelvar.


Segner frå Luster

Segna om Jostedalsrypa er mellom dei mange segnene frå Luster.

Ulukker i Luster

Flaum og ras har gjort stor skade i Luster. Vinteren 1868 tok snøskred i alt 11 menneskeliv.

Kriminalsoger frå Luster

Ein lustring som tok livet av kona si var den siste som vart avretta i Sogn og Fjordane.

Lerum-museet

I 2003 restaurerte Lerum-konsernet den gamle saftfabrikken som Nils Lerum starta med på Sørheim. Det er no eit museum som syner tidleg handel og industri. Sjå N. H. Lerums Saftfabrikk A/S.

Naustloftet

I 2012 vart det vesle fruktpakkeriet på eit naustloft på Kroken opna som museum.

Andre omtalar: