Historia i Gulen

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk

Fornfunn i Gulen

Dei kjende Steinkrossane i Eivindvik er brukte som symbol i kommunevåpenet. Men det er gjort mange andre fornfunn i Gulen.

Gulatingseglet.<br/> Foto © www.gulating.no.

Gulatingseglet.
Foto © www.gulating.no.

Gulatinget

Gulatinget ved Eivindvik er den eldste og viktigaste tingstaden i Noreg, og Gulatingslovene er dei eldste kjende «lovene» eller rettsreglane i Norden.

Den gamle fylkesgrensa ved Dingeneset

På Dingeneset gjekk grensa mellom det gamle Haurdafylket (Hordaland) og Sygnafylket (Sogn).

Baglarslag ved Vikingvåg

I 1206 striddest baglarar og birkebeinarar i Vikingvåg.

Eivindvik prestegard

Den gamle prestegarden i Eivindvik var ein storgard, og har husa mange fargerike prestar.

Knagenhjelm eigde ytre Sogn

På same vis som i Hyllestad og Solund, var store delar av Gulen på 1700-talet eigd av Knagenhjelm-slekta på Kaupanger.

Skjerjehamn

var i fleire hundre år ei viktig jektehamn og sentral handelsstad og har dei siste åra fått nytt liv.

Helsestellet i Gulen

I 1938 starta Ragnhild og Jørgen Midttun ein sjukeheim for sinnslidande på garden sin i Eivindvik.

Kraftforsyninga i Gulen

Samanlikna med andre kommunar i Sogn og Fjordane, kom Gulen seint i gang med kraftutbygginga.

Lag og organisasjonar i Gulen

Oversynet er ikkje komplett.

Kriminalsoger frå Gulen

Les m.a. om rettarstaden på Rutle.

Rovdyrsoger i Gulen

På garden Kjellby finst det tre dramatiske soger og kvinner og bjørn: Ei kvinne stal middagsmaten til ein bjørn, ei anna kvinne sprang frå ein bjørn, og ein mann drap bjørn med ljå.

Ulukker i Gulen

I Gulen har det vore fleire store ulukker der kyrkjebåtar har forlist. I 1763 omkom mange då to dåpsfylgje forliste.

Nedbørsrekordar og naturskade

I 1995 vart det målt 184,6 millimeter nedbør på eitt døgn på målestasjonen på Takle.

ANDRE OMTALAR: