Hans Chr. Wennevold

Byste av Hans Chr Wennevold utanfor Nordfjord Sjukehus, laga av Elisabeth Steen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Byste av Hans Chr Wennevold utanfor Nordfjord Sjukehus, laga av Elisabeth Steen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Hans Chr. Wennevold (1896-1988).

Overlege ved Nordfjord sjukehus frå starten i 1936 til 1968. Var også i lange periodar distriktslege i Eid. Wennevold var ein habil amatørmålar.

For innsatsen sin vart H.C. Wennevold tildelt Kongens Fortenestemedalje i gull.

Byste av Wennevold er reist ved inngangen til sjukehuset (laga av Elisabeth Steen).