Fosshaugane Campus

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk

Fosshaugane Campus vart opna i 2006 og er eit kombinert nærings- og idrettsbygg under nye tribunar på Fosshaugane fotballstadion.
Bygget kosta 250 millionar kroner og vert m.a. nytta av Høgskulen i Sogn og Fjordane og av vidaregåande skular.

I 2010 har leigetakarane i Fosshaugane Campus til saman rundt 500 tilsette, av desse 360 innan skuleverket. Dette året starta ei vidare utbygging av anlegget. Dette arbeidet vart fullført i 2011. I 2015 hadde talet på tilsette på Fosshaugane Campus auka til 700, og det vart lagt fram planar om å utvide med eit innovasjonssenter til 50 millionar kroner, slik at det til saman blir rom for til saman 1000 arbeidsplassar.


I 2011 var fotballstadion komplett ved at det var bygt ny tribune på langsida mot den tidlegare grusbana. Stadion vart og utstyrt med ein storskjerm.