Fortidsminneforeningen – avd. Sogn og Fj

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk


Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring vart skipa i 1844 etter opptak frå kunstmålaren Johan Christian Dahl (sjå Målaren I. C. Dahl frå Gulen-slekt).

Logoen til Fortidsminneforeningen er eit fabeldyr - løve med øks - som er henta frå ei av søylene (kapitélet) på Urnes stavkyrkje. I 1871 skipa arkitekten og ingeniøren Peter Andreas Blix avdelinga for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Sogn og Fjordane vart skilt ut som eiga avdelinga i 1983 med Guttorm Holstad frå Vik som første leiar.

Fortidsminneforeninga i Sogn og Fjordane eig og forvaltar stavkyrkjene Borgund, Urnes, Gaupne og Hopperstad og dessutan Hestad kapell i Viksdalen. På Lærdalsøyra eig foreninga det gamle bakeriet bak tidlegare Kvammes Hotell.

Fortidsminneforeninga eig ikkje, men har forvaltaransvaret for Kaupanger stavkyrkje og Hove steinkyrkje i Vik. Fortidsminneforeninga har arrangert fleire kultursafariar i Sogn med vitjing av m.a. dei gamle mellomalderkyrkjene og andre antikvariske bygningar langs Sognefjorden.