Forsøksringen Sogn og Fjordane

Nettsida til Forsøksringen Sogn og Fjordane.

Nettsida til Forsøksringen Sogn og Fjordane.

I 2007 gjekk fem tidlegare regionale forsøksringar for jordbruket saman og skipa Forsøksringen Sogn og Fjordane. Forsøksringen driv rettleiing innan jord- og hagebrukskultur, byggteknisk planlegging, miljøplanlegging, rettleiing i økologisk landbruk, funksjonstesting av jordbruksreiskap og andre former for næringsutvikling.

Det fylkesomfemnande laget hadde frå starten 11 tilsette og kring 1800 medlemer.