Flyulukka i Lifjellet

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk


Den skarpskorne profilen til det mektige Lifjellet er det mest kjende landemerket i ytre Sogn. Her skjedde ei av dei første, store flyulukkene i Noreg i 1936.

Tidleg om morgonen den 16. juni 1936 høyrde bygdefolk flydur over Sognesjøen. Det var det tremotors sjøflyet «Havørn» som var frå veg frå Bergen til Tromsø. Om bord var det fire mannskap og tre passasjerar:

Førsteflygar Ditlev Pentz Smith, 27 år, Norderhov, andreflygar Erik Storm, 32 år, Oslo, reserveflygar Peter Ruth Paasche, 21 år, Bergen, radiotelegrafist Per Erling Hegle, 28 år, Horten, sikringsinspektør Sven Svensen Løgit, 36 år, Stavanger, konsul Wilhelm Andreas Mejdell Dall, 51 år, Kristiansund og redaksjonssekretær Harald Wigum, 46 år, Bergen.

Henning Tønsberg (med hatt) kjem til Hyllestad. Magnus Lundeland med taukveilane. Foto: Magnus Kolgrov, utlånt av Norvald Stokkenes.

Henning Tønsberg (med hatt) kjem til Hyllestad. Magnus Lundeland med taukveilane. Foto: Magnus Kolgrov, utlånt av Norvald Stokkenes.

Rett i fjellveggen

Klokka 0700 vart den jamne flyduren broten av eit mektig drønn. «Havørn» hadde rent inn i den flogbratte fjellveggen på Risnesnipa i Lifjellet. Det var fint ver, men i eit skoddelag over Sognefjorden kom flyet ut av kurs.

Sju miste livet

Alle som var vitne til ulukka skjøna at ingen kunne overleve noko slikt. Likevel vart det sett i gang ein stor bergingsaksjon. Først fann bygdefolk to omkomne ved fjellfoten, men forsøk på å kome opp til flyvraket var fåfengt før det kom øvde fjellklatrarar til.

Då kunne ein slå fast at den største flyulukka til då hadde hendt: Alle dei sju ombord hadde mist livet. Dei fire fjellklatrarane som henta ned tre omkomne frå den øvste fjellhylla, vart seinare heidra med Kongens gullmedalje for edel dåd.

Ulukkesflyet LN-DAE «Havørn» var ein tyskbygd Junker som var leigd frå Lufthansa av Det Norske Luftfartsselskap. Flyet hadde i 1935 trafikkert på ei kystrute Oslo-Kristiansand-Stavanger- Bergen før det frå 7. juni 1936 vart sett inn i den nye postflyruta mellom Bergen og Tromsø.

Minneplate

Innsamla vrakdelar frå «Havørn» er utstilte på Flyhistorisk Museum på Sola. I juni 2008 vart det avduka ei minneplate om ulukka på Risneshaugen like under fjellet der flyet styrta.

Les også: