Fiskerihistorie og fiskeriorg. i Sogn og Fj

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk

Den første organiseringa av norske fiskeriinteresser skjedde då «Selskabet for de norske Fiskeries Fremme» vart skipa i 1879 med hovudkontor i Bergen. Opptaket til laget var teke av borgarar i Bergen, og det fekk alt året etter eigne lokalforeningar i Stavanger, Florø, Kristiansund og Trondheim.

Fiskerihistoria

I 1880 vart den første fiskeriorganisasjonen i Sogn og Fjordane, Florø Fiskeriselskab, skipa.

Laksefiskarane organiserte seg tidleg

Mellom dei utøvande fiskarane i Sogn og Fjordane ser det ut til at det var sjølaksefiskarane som først såg nytta i å skipe eigne interesseorganisasjonar.

Størjefangst vest av Kinn 9. september 1970.

Størjefangst vest av Kinn 9. september 1970. "Vågly" med Lauritz Ulriksen som skipper tok 69 store størjer på dette kastet. Foto Arild Aldeholm, frå boka Vestnorsk kystkultur - øysamfunnet Batalden.

Laksefreding i fjord og vassdrag

I 2003 peika Stortinget ut 21 nasjonale laksefjordar og 37 nasjonale laksevassdrag for å verne dei naturlege villaksstammane.

Sogn og Fjordane Fiskarlag

vart skipa i 1918.

Sogn og Fjordane Rederiforening

Fiskebåtredernes Forbund vart skipa i 1946 som eit særforbund under Norges Fiskarlag.

Oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane

Oppdrettsnæringa er i dag ei av dei største eksportnæringane i Sogn og Fjordane. Den gjev arbeid til kring 400 menneske og indirekte til kring 300 årsverk i andre næringar som transport og service.

Sogn og Fjordane Fiskesalslag

vart skipa i 1946.

Firda Exportlag

– sjå Sogn og Fjordane Fiskesalslag.

Sogn og Fjordane Brisling- og Småsildfiskarlag

– sjå Sogn og Fjordane Fiskarlag.

Stor- og Vårsildlaget

vart skipa i 1929 som ein samvirkeorganisasjon for sildefiskarane frå Stad og sørover.

Norges Sildesalslag

– Sjå Stor- og Vårsildlaget. Sildefiskernes Fabrikklag– Sjå Stor- og Vårsildlaget.

Håbrandfiskernes Salslag

vart skipa i 1934 av håbrandfiskarar frå Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Laget fekk monopol på førstehandsomsetning av dette spesielle fiskeslaget.

MK Bueland på håbrandfiske. © Fylkesarkivet

MK Bueland på håbrandfiske. © Fylkesarkivet

Pigghåfiskernes Salslag

Det første pionérfisket etter pigghå vart starta ved Kristiansund på 1920-talet.

Sogn og Fjordane Grunneigar- og sjølaksefiskelag

vart skipa i 1941. - Sjå Laksefiskarane organiserte seg tidleg.

Sogn og Fjordane Fiskeoppdrettarlag

Fiskeoppdrettarane i Sogn og Fjordane organiserte seg i 1977 – dei føraste åra saman med Hordaland.

Vestnorsk Havbrukslag

- sjå Sogn og Fjordane Fiskeoppdrettarlag.