Ferdsla på fjorden i Fjaler

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk


Frå 1600-talet var det skysskifte i Korssund, der det var gjestgiveri og handelsstad.


Garden Lutentun høyrde også til Korssund, og her budde skysskaffaren. Også på Tross i Dale var det skysstasjon med roar som frakta folk inn Dalsfjorden til Sveen i Bygstad som ein lekk i Den Trondhjemske Postvei (sjå: Gamle ferdslevegar i Fjaler).

STOPPESTADER:

Dale vart fast stoppestad for Fylkesbaatane alt på den første Sunnfjord-ruta til selskapet i 1859. I 1880-åra var enkefru Anne Vonen ekspeditør, i 1909 overtok Ola Hovland og seinare Andreas J. Dale (sjå: Forretningsfamiliane Hope, Solheim og Dale).

Straumsnes

fekk rutestopp i 1862.

Korssund

fekk rutestopp av Fylkesbaatane i 1877.

Leitet/Fagervik

fekk rutestopp i 1893.

Flekke

fekk rutestopp i 1893.

Grytøyra og Hellevik

fekk rutestopp i 1895.

Gjølanger

fekk rutestopp i 1900.

FERJESAMBAND:

Ferjesambandet Fure-Askvoll-Atløy

vart opna i 1973, etter at ferja i eit par år berre hadde trafikkert mellom Askvoll og Atløy.

Ferja Dale-Bygstad-Eikenes

I 1936 starta Jonas Haugland ei bilførande båtrute med motorbåten «Fagervik» på Dalsfjorden mellom Eikenes-Dale-Bygstad. Med eit påbygd «bildekk» kunne båten frakte inntil fire bilar på tvers av dekk. Ruta gjekk seinare som heilårsrute i regi av Fylkesbaatane heilt fram til vegen Osen-Dale vart opna i 1958.

Privat lasterute Dalsfjorden-Bergen

Etter den store hamnestreiken i 1921, leigde Fylkesbaatane ei mengd private frakteskuter for å halde oppe vareforsyninga mellom Bergen og Sogn og Fjordane. Då streiken var slutt, heldt mange av desse privatrutene fram. Ei av desse var ruta som Johan J. Valvik dreiv mellom Dalsfjorden og Bergen. Frå 1922 til 1952 dreiv han Dalsfjordruta med båtane «Møgsterfjord» og seinare «Dalsfjord» - ei kombinert passasjer- og varerute. Etter at Dalsfjordruta vart lagt ned, gjekk «Dalsfjord» i rute på Førdefjorden fram til 1968.