Einar Gotteberg

Det tidlegare fryseriet til Einar Gotteberg midt på biletet. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Det tidlegare fryseriet til Einar Gotteberg midt på biletet. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Einar Gotteberg grunnla i 1928 sild- og fiskeforretning i Måløy. Han bygde på 1950-talet eit stort fryseri på Gotteberg.

Etter at bygget vart lagt ned som fiskemottak har det vorte nytta m.a. som utdanningssenter i fiskerifag og tryggingsopplæring. Bygningen er no eigd av Arne og Øyvind Sølvberg.