Aviser og media i Gulen

Bygdebladet

vart starta i Eivindvik i 1985 av Oleiv Gjetle. Han hadde tidlegare vore sosialsjef i Gulen, og var både utgjevar og redaktør. Den vesle lokalavisa gjekk inn etter berre eitt års drift.