Artiklar om Jølster

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk

Kommune: Jølster, kjend for kunstnarane Astrup og Eikaas som har eigne museer.

Kommunar slik som Jølster er plassert i eit kategoritre for å gjera det enklare å finne fram. Klikkar ein på kommunenamnet Jølster i starten av artikkelen så kjem ein tilbake til kommuneartikkelen. Nedanfor er det lista fleire artiklar som høyrer heime i utvalet av artikler knytta til Jølster kommune og som nyttast på forsida. Du kan også sjå alle artiklane om kommunen i kategorien for Jølster.

I gamle dagar var det ikkje uvanleg at menn opererte med ein «leigefriar» som vart send til den utvalde med spørsmålet. Slike vart kalla omtalsmenn.

Astruptunet

I 1912 kjøpte Astrup det brattlendte småbruket på Sandalstrand som seinare er kalla Astruptunet. Her bygde han ateliér, og rydda jorda i terrassar der han m.a. planta eksotiske blomar og plantar.

Giftarmål

I 1907 gifta Astrup seg med Engel Sunde (sjå Engel Astrup), som då ikkje var fylt 16 år. Han hadde møtt henne då han måla på garden Sunde ved Kjøsnesfjorden året før. Engel vart seinare brukt som modell i fleire kjende måleri frå prestegardshagen på Ålhus og frå Sandalstrand.

Bileta til Nikolai Astrup

Det var i heimbygdene Nikolai Astrup fann motiv og inspirasjon til sine naivistiske, men sterkt ekspressive bilete.

Astrupelevane

Astrup var m.a. god ven av biletkunstnaren Bernt Tunold som let seg inspirere av meisteren frå Jølster. Astrup tok også nokre få elevar som han underviste i målarkunst på Sandalstrand. Dette var m.a. Toralv Flatjord og Elias Eide frå Jølster, Malfinn Berqvam frå Førde og Johan Indrekvam frå Naustdal. Desse har sidan vorte nemnde som ”Astrup-elevane”.


Plaga av sjukdom

Astrup misbrukte i lange periodar alkohol. Han hadde hatt tuberkulose, og lei heile sitt vaksne liv av astma. Under eit opphald hos venen dr. Bydal i Førde i 1928 døydde Nikolai Astrup.

Museum og planar om "Astrup-senter"

Astruptunet på Sandalstrand er i dag museum, og her vart det på 1980-talet bygt eit eldfast biletgalleri, godt kamuflert i den gjenskapte fjøsbygningen. Det vart i fleire år arbeidd med endå eit nytt ”Astrup-senter” som var tenkt reist like ved Astruptunet på Sanddalstrand, men i 2009 vart planane skrinlagde fordi både Riksantikvaren og Sogn og Fjordane fylkeskommune gjekk mot planane. Jølster kommunestyre sa og nei til planar om å byggje eit ”Astrup-senter” ein annan stad i kommunen.


Brynildsen-samling

Astrup er representert i dei største galleria i Norden, og i 1995 kunne skipsreiar Jon Chr. Brynildsen vise fram ei unik samling Astrup-kunst, der fleire av hovudverka er med. Dei 1.100 arbeida i samlinga er samansett av 55 måleri, 94 tresnitt, 52 andre papirarbeid og 900 barne- og ungdomsteikningar.

I 2006 overdrog Brynildsen den store Astrup-samlinga si til Sparebankstiftelsen DnB NOR for ein ukjend sum. Eit vilkår for handelen var at samlinga ikkje skulle delast opp, men forvaltast av Bergen Kunstmuséum. Kvart år får m.a. Astruptunet låne bilete frå denne samlinga.


%DPL-1.7.4-WARNING: No results!