Vill biljakt i Vest-Finnmark

En bil i Alta stoppet ikke for politiets anmodning, natt til nasjonaldagen. Med politiet på slep, holdt rømlingen en fart på over 170 kilometer i timen – og passerte til slutt riksgrensa inn i Finland.

Kilde: Vestfinnmark politidistrikt

Med to politipatruljer i hælene, stakk den svenskregistrerte bilen ut av Alta og i retning Kautokeino.

Politiet målte på et tidspunkt bilens hastighet til 173 kilometer i timen, i en 90-sone.

Politiet valgte etter hvert å avbryte jakten på bilen. Etter politiets opplysninger å bedømme, skal bilen ha kjørt gjennom sentrum av Kautokeino.

Stakk ut av landet i voldsom fart

Politiet forsøkte å stoppe bilen rett etter klokken to på natten.

– Kl 0316 passerte bilen Kivilompolo Tollstasjon ved Kautokeino. Der kjørte den på rødt lys, i stor hastighet inn i Finland, skriver Vestfinnmark politidistrikt i politiloggen (ekstern lenke).

Politiet har sikret seg opplysninger om kjøretøyet og dens eier. Politiet melder at det vil bli opprettet sak for å nekte å stanse for kontroll – samt for fartsovertredelse.

Oanehaččat

  • Bargguhisvuohta fuolastuhttá Bb

    Bargiidbellodat (Bb) lea fuolastuvvan go bargguhisvuohta lassána. Dál dáhttot Solberg-ráđđehusa ásahit ođđa doaibmabijuid vai dilli ii ain eambbo vearrán. – Ráđđehus ii veaje maidige dasa go oljohattit lassánit, muhto sis lea ovddasvástádus gávdnat vugiid mo eastadit bargguhisvuođa, lohká Bargiidbellodaga áššedovdi Dag Terje Andersen.

På forsiden av NRK Sápmi nå