Vil ha jurymedlemmer fra hele Sápmi i SGP

Sámi Grand Prix er altfor lokal og det bør være samarbeid over grensene, mener mange.

Sámi Grand Prix

Gruppa Čin-Čin i årets Sámi Grand Prix, som ble arrangert i Kautokeino påskeaften.

Foto: Mikkel Sara

Mange synes at jurymedlemmene i Sámi Grand Prix burde hentes fra hele Sápmi og ikke bare lokalt i Kautokeino, hvor konkurransen arrangeres.

Leder i det finske Sametingets musikksenter Anna Näkkäläjärvi-Länsman sier at siden konkurransen har en status som en allsamisk konkurranse, så bør man få representanter i alle land med i arrangementet og juryen.

Vil ha samarbeid over grensene

– Geografisk sett bør det være jurymedlemmer fra både Norge, Sverige, Finland og Russland.

Näkkäläjärvi-Länsman etterlyser også et samarbeid over grensene om arrangementet.

– Det finske Sametingets musikksenteret hadde vært en naturlig samarbeidspartner. Vi kunne for eksempel hjulpet til med annonseringen av konkurransen. Vi kjenner jo artistene på finsk side av Sápmi godt. Vi har et kontaktnett på finsk side som arrangørene av Sámi Grand Prix kunne nytt godt av og slik kunne man fått flere artister fra finsk side til å sende inn bidrag.

– Må bli mulig å stemme fra flere land

Artist Eva Jeanette Iversen deltok i SGP i 2003 og allerede da var det snakk om at juryen var altfor lokal.

– Det heter jo at det er samisk grand prix, og da burde man tenke at også juryen burde vært bredere sammensatt, fra hele det samiske området. Jeg tror det hadde bedret interessen for konkurransen.

Til nå er det bare publikum fra Norge og Sverige som har muligheten til å gi SMS-stemmer til artistene. Iversen mener at det burde blitt mulig å sende stemmer også fra Finland og Russland.

– Når man først skal ha SMS-avstemning, så skulle man fått med alle land hvor det deltar artister fra.

– Må ta kontakt

Produsent Klemet Anders Buljo i Samisk musikkfestival vil ikke kopiere Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest.

Han presiserer samtidig at folk burde bli flinkere til å ta kontakt med Samisk musikkfestival hvis de for eksempel vil sitte i juryen.

– Vi kan ikke vite hvem som vil sitte i juryen. Det nytter ikke å komme å kritisere i etterkant, men man må ta kontakt med oss på forhånd.

Oanehaččat

  • –Eiseválddit gohčodit sin rievvárin

    Láhkkonjárgga orohaga ovdaolbmo Hans Ole Eira mielas lea ártet go boazodoallo eiseválddit eai sáhte maŋidit boazolohkkama dálvái, muhto áitet sáhkuiguin jus eai loga ealu ovdal boahtte jagi álggu. Eanandoallodirektorahta boazodoallo ossodaga sekšuvdnahoavda Liv Berit Hætta ii áiggo leat mielde das ahte sii gohčodit boazodolliid bandihttan.

  • Viiddideapmi ain eahpečielggas

    Ánárjoga álbmotmeahci viiddidan áigumuš ii leat vel mearriduvvon, dieđiha Ingunn Iversen, gii lea Dálkkádat – ja Birasdepartemeantta suodjalanáššiid ráđđeaddi.

    Skábmamánus gal doaivvui ieš birasministtar, Tine Sundtoft, loahpalaš mearrádusa nagodit geiget ovdal juovllaid:

    – Mun doaivvun dát čielgá ovdal juovllaid, dajai son "Ođđasiidda".