Vil ha jurymedlemmer fra hele Sápmi i SGP

Sámi Grand Prix er altfor lokal og det bør være samarbeid over grensene, mener mange.

Sámi Grand Prix

Gruppa Čin-Čin i årets Sámi Grand Prix, som ble arrangert i Kautokeino påskeaften.

Foto: Mikkel Sara

Mange synes at jurymedlemmene i Sámi Grand Prix burde hentes fra hele Sápmi og ikke bare lokalt i Kautokeino, hvor konkurransen arrangeres.

Leder i det finske Sametingets musikksenter Anna Näkkäläjärvi-Länsman sier at siden konkurransen har en status som en allsamisk konkurranse, så bør man få representanter i alle land med i arrangementet og juryen.

Vil ha samarbeid over grensene

– Geografisk sett bør det være jurymedlemmer fra både Norge, Sverige, Finland og Russland.

Näkkäläjärvi-Länsman etterlyser også et samarbeid over grensene om arrangementet.

– Det finske Sametingets musikksenteret hadde vært en naturlig samarbeidspartner. Vi kunne for eksempel hjulpet til med annonseringen av konkurransen. Vi kjenner jo artistene på finsk side av Sápmi godt. Vi har et kontaktnett på finsk side som arrangørene av Sámi Grand Prix kunne nytt godt av og slik kunne man fått flere artister fra finsk side til å sende inn bidrag.

– Må bli mulig å stemme fra flere land

Artist Eva Jeanette Iversen deltok i SGP i 2003 og allerede da var det snakk om at juryen var altfor lokal.

– Det heter jo at det er samisk grand prix, og da burde man tenke at også juryen burde vært bredere sammensatt, fra hele det samiske området. Jeg tror det hadde bedret interessen for konkurransen.

Til nå er det bare publikum fra Norge og Sverige som har muligheten til å gi SMS-stemmer til artistene. Iversen mener at det burde blitt mulig å sende stemmer også fra Finland og Russland.

– Når man først skal ha SMS-avstemning, så skulle man fått med alle land hvor det deltar artister fra.

– Må ta kontakt

Produsent Klemet Anders Buljo i Samisk musikkfestival vil ikke kopiere Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest.

Han presiserer samtidig at folk burde bli flinkere til å ta kontakt med Samisk musikkfestival hvis de for eksempel vil sitte i juryen.

– Vi kan ikke vite hvem som vil sitte i juryen. Det nytter ikke å komme å kritisere i etterkant, men man må ta kontakt med oss på forhånd.

Oanehaččat

  • Doarjjaortnegat

    Leaŋgáviika, Doasku, Ránáid ja Divrráid suohkanat Romssa fylkkas ohcet dohkkehuvvot Sámedikki ealáhusovdáneami doarjjaortnegiid doaibmaguvlui, mii mearkkaša ahte dáid suohkaniid fitnodagat sáhttet ohcat doarjaga ealáhusovdáneapmái. Divrráid suohkana sátnejođiheaddji, Marit Alvig Espenes, mieđiha ahte suohkan ii gal leat bearehaga deattuhan sámevuođa, muhto dan sáhttet buoridit.

  • Almmáiolbmot barggu haga

    Finnmárkkus leat badjel beali eanet almmáiolbmot barggu haga go nissonolbmot. Sivvan dasa sáhttá leat dat go árbevirolaš almmáiolbmo bargosurggiin dávjjimusat váilot bargit. Finnmárkku NAV- váldoráđđeaddi Eva Lill Margit dieđu miel, de leat suorggit nugo olju ja gássa, ruvkedoaibma, guolleindustriija ja akvakultuvrras main váilot eanemusat bargit.

Laster Twitter-innhold