– Farlig skolevei for barna

Byggeleder Torkjell Johnsen i Statens Vegvesen er skremt over skoleveien ved Badjenjárga i Karasjok. Nå lover han å få ned fartsgrensa.

Farlig skolevei i Badjenjárga i Karasjok

Hver skoledag står fire grunnskoleelever å venter på bussen i veikanten. Statens Vegvesen er enig i at det er uforsvarlig. På bildet småbarnsmor Margrethe Sakshaug og byggeleder Torkjell Johnsen i vegvesenet.

Foto: NRK

I Badjenjárga, noen kilometer unna tettstedet Karasjok, står det i dag fire skolebarn i veikanten å venter på bussen. Fra høsten av blir de åtte da fire nye førsteklassinger her begynner på barneskolen i Karasjok.

Den aktuelle veien kalles for fylkesvei, men er bare 4,5 meter bred. Veien er svingete, uten busslomme og uten lys, og fartsgrensa er på 80 km/t.

Det var på denne samme veien at tre barn omkom i en bussulykke for 12 år siden da bussen kjørte av veien. Da lovet kommunen å utbedre veien, men ingenting har blitt gjort.

Margrete Sakshaug

Margrethe Sakshaug er redd for sikkerheten til barna.

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

Foreldre har vært redde for denne strekningen i mange år og har blant annet bedt Statens Vegvesen om å bygge en busslomme og å redusere fartsgrensa.

Svaret de har fått er at det ikke er mulig fordi kravene ikke oppfylles.

– Det som vi er mest redd for er at plutselig en dag så er ungene uti veien og det kommer en bil over høyden der borte, og bunk, så har vi kanskje et barn mindre, sa mor Margrethe Sakshaug til NRK for et par uker siden.

Statens Vegvesen skremt

Torkjell Johnsen

Byggeleder Torkjell Johnsen i Statens Vegvesen lover å iverksette strakstiltak for å trygge skoleveien i Badjenjárga.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

I dag var byggeleder Torkjell Johnsen i Statens Vegvesen på plass ved veien der barna blir hentet av skolebussen. Mens han blir intervjuet av NRK, suser det biler forbi i svært høy hastighet.

– Jeg synes det er skremmende å se hvor fort bilene kjører forbi hvor ungene står hver dag, jeg innrømmer det. Vi ser jo fartsnivået på denne veien og med tanke hvordan veien er bygd, så er det rett og slett farlig for barna å stå her, sier han.

Nå lover Johnsen å iverksette tiltak så raskt som mulig. De vil begynne med å redusere fartsgrensen til 60 km/t på utsatte steder hvor barn ferdes.

– Det kan skje fort, så snart vi får saksbehandlet saken. Jeg vil ringe saksbehandleren med én gang. Det kan skje i løpet av en måned eller to. Dette tar vi på alvor, sier byggelederen.

– På barnas side

I forrige måned var Statens Vegvesen på befaring i dette området sammen med Finnmark fylkeskommune, som har ansvaret for veien.

Da ble ulike tiltak diskutert, som å redusere farten og å bygge en busslomme til skolebarna. Begge er gode og realiserbare tiltak som de nå jobber med. Johnsen sier at han nå er i ferd med å innhente tilbud på busslommebyggingen.

– Jeg tror fylkeskommunen er på barnas side i denne saken og jeg tror de vil prioritere å bruke penger på en busslomme, sier han.

Selve busslommen kan ta litt tid, men å få opp nye skilt med nye fartsgrenser er en smal sak, sier Torkjell Johnsen. Han håper at bilistene vil respektere dette.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Margrethe Sakshaug og Torkjell Johnsen

Mor Margrethe Sakshaug og Torkjell Johnsen er enige om at noe bør gjøres med denne veien.

Foto: NRK

Vil se resultater

Småbarnsmor Margrethe Sakshaug har vært en av pådriverne for å få utbedret skoleveien til barna i Badjenjárga.

– Det høres veldig bra ut, så lenge det blir fulgt opp og ikke bare fine ord. Jeg er likevel veldig glad for at det er noen som tar oss på alvor og sier at de skal gjøre noe med dette, sier hun.

Finnmark fylkeskommune lovet overfor NRK Sápmi for noen uker siden å prioritere skoleveien i Karasjok. Se reportasjen fra da.

Video Farlig skolevei

Farlig skolevei

Oanehaččat

  • Dál juo sáhtat jienastit

    Suoidnemánu 1. beaivve rájes lea vejolašvuohta jienastit, boahttevaš čavčča gieldda- ja fylkkagieldda válggaide. Dus geas lea dát dárbu, sáhtát váldit oktavuođa gielddain, ja soahpat jienastanáiggi. Ná sáhtát dahkat vaikko guđe gielddas háliidat Norggas, nu guhká go dus lea legitimašuvdna mielde. Dát ordnet lea eará go dat dábálaš «ovddalgihtiijienasteapmi», mii ges rahpo borgemánu 10. beaivve. Dát boahtá ovdan Gieldda- ja ođasmahttindepartemeanta almmuheamis.

     Ovdalgihtiijienasteapmi
    Foto: Gieldda- ja ođasmahttindepartemeanta
  • Áhčči ja bárdnis gávdnon

    Áhčči-olmmoš ja bárdnis geat ievttá eahket dieđihuvvuiga láhppon gaskal ruoŧarájá ja Femunden-jávrri, Hedmárkkus, leaba dál gávdnon. Soai leigga vánddardan meahcis máŋgga beaivvi. Soai bijaiga johtui ruoŧabeale rájá, muhto eaba joavdan šihttojuvvon báikái, Norgga bealde, lohpiduvvon áigái. Ruoŧa politiijat ledje dáhtton norggabeale politiijaid veahkkin ohcat. Lei ovtta gaskka garra hastalus gávdnan dán guoktá, go helikopter mii galggai viežžat dán guoktá vulos váris, ii gávdnan sunno. Áhčči-olmmoš buohccái meahcis, ja ii stánden dasto veahki haga beassat vulos.Sihke Norgga- ja Ruoŧabeale gádjunolbmot ohce dán guoktá.

På forsiden av NRK Sápmi nå