Våpenbeslag og trusler i narkomiljø

Politiet har beslaglagt våpen i narkotikamiljøet på Drag i Tysfjord. Og ungdom er blitt truet til å ta stoff.

Et haglegevær ble beslaglagt før påske på Drag i Tysfjord

Et haglegevær ble beslaglagt før påske på Drag i Tysfjord

Foto: Sander Andersen / NRK

Et haglegevær ble før påske beslaglagt under en narkotikaaksjon på Drag i Tysfjord.

Aksjonen denne gang kom i stand etter tips fra publikum om at noen ungdommer på det lille tettstedet skal ha blitt truet til å ta stoff, og i tillegg skal det i narkomiljøet på Drag forefinnes våpen.

Lensmann Morten Augensen i Tysfjord ser svært alvorlig på disse forholdene.

– Vi hadde en aksjon før påske der vi beslagla en uregistrert hagle. Når vi får bekymringsmeldinger om at det forefinnes våpen hos personer vi mistenker kan være i et narkomiljø, så liker vi ikke det.

Truet med å knekke fingre

Narkotikamiljøet på det lille tettstedet hardner til. Etter det NRK Sápmi erfarer skal noen ungdommer før påske ha blitt truet til å ta narkotika og sågar blitt truet med at de får fingrene knekt dersom de ikke gjør det.

Enkelte forteller også om at langerne tar bilder og filmer seansene der de blir truet til å ta stoff, for senere å true dem med å vise dette til foreldrene eller legge det ut på Facebook.

Ingen anmeldelser foreligger så langt på disse forholdene, men lensmann Morten Augensen bekrefter at de har fått meldinger om dette.

Lensmann Morten Augensen

Lensmann Morten Augensen

Foto: Sander Andersen / NRK

Rekruttering

Augensen vil likevel ikke karakterisere narkotikaproblemene på Drag større enn andre steder.

– Det er ikke større enn andre steder, men vi vet at det er mijlø der. Det vi prøver å komme til livs er nyrekruttering, og til det er vi avhengig av tips fra publikum: Nye tips på personer, og hva som skjer.

Anser du narkotikaproblemet på Drag for å være et voksende problem?

– Vi har ikke opplsyningher som skulle tilsi det, men vi vet at det er et narkotikamiljø som vi prøver å følge opp.

– Hva gjøres fra politiets side?

– Først må vi få opplysninger fra publikum som vi da vurderer. Vi tar kontinuerlig vurderinger på hva vi gjør i enkeltsaker ut fra hva vi har av opplysninger.

– Er det sånn at politiet bagatelliserere det hele?

– Å nei. På ingen måte. Dette med narkotika, bruk og salg, det skal overhode ikke bagatelliseres. Det er et alvorlig problem. Og på en liten plass der det er få personer som driver på med det blir det lagt veldig godt merke til. Så det er absolutt noe vi må gjøre noe med. Og vi jobber med det hele tiden ut fra de opplysninger vi får inn.

Oanehaččat

  • Dubmejuvvon giddagassii

    30 jahkásaš almmái lea dubmejuvvon golmma jahkái ja ovcci mánuid giddagassii go lea doaruhan iežas ovdeš moarsi. Nuorta-Finnmárkku diggegottis leat maid su dubmen máksit 290.000 kruvdnosaš buhtadusa nissonii. Nisu lea earet eará nuppi bealjis massán gulu doaruhemiid geažil. Almmái ii loga iežas sivalažžan. Son lea maid ovdal dubmejuvvon go lea doaruhan ja seksuálalaččat illástan earáid.

  • Bargagoahtán vuovdit ruvkii

    Sydvaranger gruve reastaluvvama maŋŋá bargagođii opmodatstivra geahččalit vuovdit ruvkii, ja sávvet ahte sis lea oasti vahkulohppii, čállá IFinnmark -aviisa. Opmodatstivrra jođiheaddji Leif Petter Madsen lohká Girkonjárgga ja Guvžajávrri ruvkerusttegat bisuhuvvojit álgin láhkai vuorddedettiin fidnet oasti fargga. Sis leat njealjis viđas, geat leat čájehan oastin beroštumi, lohká son.