Maria Utsi skal lede Varangerfestivalen

Nord-Norges største internasjonale jazzfestival og Vadsø Jazz Klubb får ny leder.

Maria Utsi

Maria Utsi (31) fra Tana skal lede Varangerfestivalen.

Når Kjell Magnus Stålsett trer tilbake i høst, får Maria Utsi ta over jobben som leder over Varanger festivalen og Vadsø Jazz Klubb.

Mye styreerfaring
Etter 4 år som leder hos Hermetikken Næringshage i Vadsø, nestleder i styret for Hålogaland Teater og de to siste årene som styremedlem i Vadsø Jazzklubb/Varangerfestivalen, har 31-åringen mye styreerfaring og sammensatt erfaring fra både kultur- og kulturnæringsfeltet.

Stor inspirasjonskilde
Hun har styrt Norges første og største kulturnæringshage mot store utviklingsprosjekter, ny organisering og har vært inspirasjonskilde for kulturnæringsbedrifter over hele Finnmark.

– Vi gratulerer med ny jobb, samtidig som vi gjerne skulle beholdt henne enda lenger, sier styreleder for Hermetikken Næringshage Ellen Zahl Jonassen.

– Vi berømmer det arbeidet hun har gjort for Hermetikken Næringshage, fortsetter Zahl Jonassen. Vi tror hun også vil gjøre en flott jobb som leder for Varanger Festivalen og Vadsø Jazzklubb når hun overtar etter Kjell Magne Stålsett 1. September.

Samlett budsjett på 5 millioner kroner
Utsi vil overta ledelsen i en klubb og festival som har 30 års jubileum i år.

– Gjennom disse årene har vi oppnådd en solid status med et samlet budsjett på over 5 mill, opplyser Sivertsen.

– Dette gir vårt publikum gode konsertopplevelser under selve festivalen andre uka i august, men også gjennom en svært aktiv klubbdrift i løpet av hele året. Med Marias bakgrunn og kompetanse er vi sikre på at hun vil bringe festivalen videre, både gjennom videreføring av festivalens opprinnelige plattform og gjennom nytenkning og utvikling.

Oanehaččat

  • Mávssii 175 miljovnna kruvnnu

    Troms Kraft mávssii 175 miljovnna kruvnnu Finnmárkku čáhcefápmofitnodagaide vai ožžot fámu stivret Ishavskraft fitnodaga. Troms Kraft eaiggádušai jo ovdalaččas 50 proseantta Ishavskraft fitnodagas. Oastinsubmi lea dollon čiegusin, muhto lea dál almmuhuvvon maŋŋilgo Romssa fylkkamánni lea cealkán ahte Troms Kraftii guoská almmolašláhka.

Laster Twitter-innhold