Svenske samer vil også ha Árja

Det kan hende at Árja blir et nytt parti i det svenske Sametinget etter neste valg.

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars bekrefter at svenske samer har tatt kontakt.

Foto: Aslak Ilkka Niittyvuopio / NRK

Svenske samer ønsker et samarbeid med Árja på norsk side. Leder i Árja Laila Susanne Vars, sier at alle partier burde bli flinkere på grenseoverskridende samarbeid.

– Jeg kan bekrefte at samer fra svensk side har tatt kontakt med Árja for å høre om det finnes muligheter for samarbeid, men vi har ikke kommet lenger enn det, sier Vars til Ođđasat.se.

Hør saken her:

Árja kom inn på Sametinget i Norge med tre representanter ved valget i 2009, og de har også visepresidenten. Partiet ble grunnlagt året før.

Nå håper svenske samer at det samme skal skje i Sverige. Det er drøyt et år til neste valg i Sverige.

– Begge lands Sameting jobber med samme slags saker, og hvis man samarbeider så får man kanskje større gjennomslag for samepolitikken, sier Vars.

Vars kan foreløbig ikke si så veldig mye mer om saken, men forteller at det er enkeltpersoner fra svensk side som har tatt kontakt med henne, og det skal være et møte i nær framtid.

– Jeg tilhører et annet parti

Ordstyrer Per Mikael Utsi i det svenske Sametinget er veldig ordknapp når han får spørsmål om hva han synes om at svenske samer søker til norsk side av Sápmi for å etablere et politisk parti.

Utsi vil ikke si noe om hva han synes om et eventuelt grenseoverskridende samarbeid. Han sier at han har sett allslags partier bli etablert, og at noen har forsvunnet like fort

Per-Mikael Utsi

Per Mikael Utsi sier ikke noe om hva han synes om at svenske samer søker til norsk side når de skal etablere et nytt politisk parti.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

– Jeg har ingen mening om at enkeltpersoner har tatt kontakt med Árja i Norge, jeg tilhører et annet parti, sier en meget ordknapp Utsi.

Utsi representerer Guovssonásti i det svenske Sametinget. Med seg har han tre andre representanter.

Oanehaččat

  • 2100 báhtareaddji Davvi-Norgii

    Olgoriikkalaččaiddirektoráhtta ásaha gávcci ođđa dorvoohccidustehusa Davvi-Norgii. Okta dustehus Finnmárkkus galgá leat Álttás. Juohke dustehusas galget leat 40 nuora, dadjá UDI regiovdnadirektevra, Bjørn Fridfeldt. Norga ferte ásaidit 13 200 báhtareaddji boahtte jagi, ja dáin galget 2100 Davvi-Norgii, dieđiha searvadahttin- ja girjáivuođadirektoráhtta.

  • Perez bidjon Háldogiddagassii

    Guatemala ovddeš presideanta Otto Perez lea bidjon háldogiddagassii maŋŋel go son guđii presideanttaámmáha korrupšuvnna skandála geažil. Perez sivahallojuvvo leat leamaš jođiheaddji viiddis korrupšuvnnalágideamis Guatemala duollodoaimmahagas. Mannan disdaga fámohuhtti našunála parlameanta ovddeš presideanta immunitehta, ja nu sáhttá son bidjot dikki ovdii.