- Nuoskkideapme ii leat doarvái

Sámediggepresideanta ii loga vuoiggalažžan fas gáibidit oasi Norgga oljodietnasis sápmelaččaide, vaikko Muolkkuid suovva ja gožu nuoskkida sámi guovllu. 

Sotrøyk fra Melkøya
Foto: NRK
Sametingspresident Egil Olli
Foto: Scanpix/AFP

Lei ovddeš várrepresideanta Johan Mikkel Sara, gii ikte muitalii ahte son ballá nuoskkideame billistit ealáhaga lahka Muolkkuid. Son lohká ahte dál livčče áigeguovdil gáibidit oasi Norgga oljodietnasis, go čajehuvvo movt petroleumadoaimmat váikkuhit sámi ealáhusaide.

- Sávan ahte Sámediggeráđđi duođas bargagoahtá dáinna áššiin, lohká Sara.

- Ii leat doarvái

Norgga sámediggepresideantta Egil Olli gal ii leat ovttaoaivilis Sarain. 

- Dát okta ášši gal ii čuoza nu garrasit ahte mii galgat nu issorasat bargat dainna. Mii fertet jurddašit veahaš dobbelii vel, lohká Olli.

Son ii ge doaivvo dál vel sáhttit lohkat ahte gožusuovva váikkuha hejot sámi ealáhusaide.  

- Nu sáhttá dieđos geavvat boahtteáiggis, ja dalle leat ollu ealáhusat maid ferte muitit, maiddái guolástanealáhusa, lohka Olli.

- Ferte bissehuvvot

Vaikko Olli ii leat ovttaoaivilis Sarain, de lohká gal gožusuova fertet bissehit.

- Mii eat sáhte dohkkehit ahte Muolkkuin galgá dákkar mirkosuovva borggistit, go dat nuoskkida eatnamiid ja čáziid, dadja Olli.

Oanehaččat

  • Oapmahaččat guoddalit duomu

    Hánsa Korpi-rohki oapmahaččat leat dál mearridan ahte áigot guoddalit Suoma hoavvariektái. Ohcejohkalaš, Hánsa Korpi, goddojuvvui niibbiin golggotmánus diibmá. 31-jahkásaš almmái gii gottii su, dubmehalai 12 jagi giddagassii. Oapmahaččat leat duhtameahttumat duomuin, ja danin guoddalit duomu. Sis lea golbma vahku áigemearri dieđihit guoddaleami hoavvariektái. Dáid muitala YLE Sápmi.

  • Ráppár «Amoc» ođđa dokumentáras

    Dokumentáradahkki, Inger-Mari Aikio, lea dáid beivviid gárvvisteamen ođđa dokumentára anársámi ráppáriin, Mikkâl Antti «Amoc »Morottajain. Dokumentára mas lea namma «Amoc – vuosmuš», muitala Morottaja artistaeallima birra – ja mo anársámegánda lea musihkainis ovddidan iežas áitojuvvon eatnigiela. Filmmas lea vuosttaščájáhus Riddu Riđđu-festiválas dán geasi. Dáid muitala YLE Sápmi.

På forsiden av NRK Sápmi nå