Stanser ikke mineralletingen

Reindriften nådde ikke frem med sine argumenter om stans av mineralleting i Kvalsund.

Mineralleting i Kvalsund
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det skriver Finnmark Dagblad i dag.

I et ferskt vedtak har Næringsdepartementet avslått en klage fra Reinbeitedistrikt 22, som ikke ønsker at det letes etter mineraler i Kvalsund. Vedtaket er endelig.

Les også: – Finner vi mye gull, kommer jeg og danser gulldans med deg Mikkel

Betent sak

Mineralletingen i Kvalsund og reindriftens rett til beiteland har vært en betent sak den siste tiden. Konflikten har vært tydelig, og politikere har engasjert seg i saken. Blant annet har SVs Olav Gunnar Ballo kommet med sterke angrep mot reindriften.

Oanehaččat

  • Meahccebuollin áitá eamiálbmogiid

    Stuorra meahccebuollin mii dál lea Alberta provinssas Kanádas áitá First Nations servodaga Edmonton gávpoga oarjjabealde. Alexis Nakota Sioux Nation bivdá dál sáddet eambbo dollačákadeaddjiid veahkehit čáskadit dolaid, seammásgo ássit dál ráhkkanit eváhkueret. – Dáppe buollá jođánit, muhto mii eat dieđe man stuorra guovllus lea sáhka, čilge Alexis Nation sáhkaolmmoš Trish Roth.

Laster Twitter-innhold