Siseatnamis eai boađe konferánsii

Siseatnan sátnejođiheaddjit ja Sámediggi eai oasálastte Barentsábikonfereanssas Hámmarfeasttas dáid beivviid.

Frank Martin Ingilæ

Deanu sátnejođiheaddji Frank Martin Ingilæ.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Lágideaddjit imaštallet manne eai leat boahtán dákkár dehálaš konferánsii.

Deanu sátnejođiheaddji Frank Martin Ingilæ ii loga konferánssa geasuhan iežas.

Barentsábikonferánsa mii dál lágiduvvo Hámmarfeasttas lea čohkken olles oljoealáhusa gávpogii moatti beaivái. Sihke eiseválddit, fitnodagat, politihkkárat ja skuvllat oassálastet digaštallamis ealáhusa boahtteáiggi dáppe davvin. Konferánssastivrrajođiteaddji imašta gosa siseatnama sátnejođiteaddjit ja Sámediggi leat šaddan, ja manin dát eai oassálastte.

Nu lohká konferanssa stivrrajođiteaddji Kåre Tore Nilsen. Son eandalit váillaha siseatnan ovddasteddjiid Barentsábikonferánssas. Su mielas livččii dehálaš ahte dat maid searvvašedje, go oljoealáhusa stuorrun váikkuha olles filkii.

Oanehaččat

  • Doarjjaortnegat

    Leaŋgáviika, Doasku, Ránáid ja Divrráid suohkanat Romssa fylkkas ohcet dohkkehuvvot Sámedikki ealáhusovdáneami doarjjaortnegiid doaibmaguvlui, mii mearkkaša ahte dáid suohkaniid fitnodagat sáhttet ohcat doarjaga ealáhusovdáneapmái. Divrráid suohkana sátnejođiheaddji, Marit Alvig Espenes, mieđiha ahte suohkan ii gal leat bearehaga deattuhan sámevuođa, muhto dan sáhttet buoridit.

  • Almmáiolbmot barggu haga

    Finnmárkkus leat badjel beali eanet almmáiolbmot barggu haga go nissonolbmot. Sivvan dasa sáhttá leat dat go árbevirolaš almmáiolbmo bargosurggiin dávjjimusat váilot bargit. Finnmárkku NAV- váldoráđđeaddi Eva Lill Margit dieđu miel, de leat suorggit nugo olju ja gássa, ruvkedoaibma, guolleindustriija ja akvakultuvrras main váilot eanemusat bargit.

Laster Twitter-innhold