Siseatnamis eai boađe konferánsii

Siseatnan sátnejođiheaddjit ja Sámediggi eai oasálastte Barentsábikonfereanssas Hámmarfeasttas dáid beivviid.

Frank Martin Ingilæ

Deanu sátnejođiheaddji Frank Martin Ingilæ.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Lágideaddjit imaštallet manne eai leat boahtán dákkár dehálaš konferánsii.

Deanu sátnejođiheaddji Frank Martin Ingilæ ii loga konferánssa geasuhan iežas.

Barentsábikonferánsa mii dál lágiduvvo Hámmarfeasttas lea čohkken olles oljoealáhusa gávpogii moatti beaivái. Sihke eiseválddit, fitnodagat, politihkkárat ja skuvllat oassálastet digaštallamis ealáhusa boahtteáiggi dáppe davvin. Konferánssastivrrajođiteaddji imašta gosa siseatnama sátnejođiteaddjit ja Sámediggi leat šaddan, ja manin dát eai oassálastte.

Nu lohká konferanssa stivrrajođiteaddji Kåre Tore Nilsen. Son eandalit váillaha siseatnan ovddasteddjiid Barentsábikonferánssas. Su mielas livččii dehálaš ahte dat maid searvvašedje, go oljoealáhusa stuorrun váikkuha olles filkii.

Oanehaččat

  • Arthur Tørfoss lea duššástuvvan

    Ovddádusbellodaga sámediggeáirras Arthur Tørfoss lea duššástuvvan go Sámedikki ealáhus- ja kulturlávdegoddi lea maŋidan nuppi ášši mii maid livččii galgan biddjot sámedikki ovdii. Lávdegotti jođiheaddji Mariann Wollmann Magga lohká alddiineaset dárbbu ráhkkanahttit ášši vuđoleappot go eana- ja birasáššis ledje dehálaš bealit báhcán guorahalakeahttá.

Laster Twitter-innhold