Ønsker 40 nye samiske skilt

Det lokale stedsnavnsutvalget foreslår samiske navn på nærmere 40 steds-, skole-, kirke- og kommunenavn i Skånland, Narvik, Evenes og Tjeldsund.

Skilt i Skånland

Ønsker slike vegskilt på samisk i Skånland, Narvik, Tjeldsund og Evenes.

Foto: Mathis Eira / NRK
Ordfører i Tjeldsund, Evenes og Skånland

Bjørnar Pettersen, ordfører i Tjeldsund (t.v), Jardar Jensen, ordfører i Evenes og Svein Berg, ordfører i Skånland (t.h)

Foto: Mathis Eira / NRK

Ordfører Jardar Jensen i Evenes er positiv. Vi kommer til å saksbehandle forslaget så fort som mulig og fremme det for kommunestyret, sier Jensen.

Ordfører Bjørnar Pettersen i Tjeldsund er mer avventende. Jeg har ikke tenkt over dette, men når vi får henvendelsen fra utvalget så får vi ta det derifra, sier Pettersen.

Det er Vardobáiki samiskspråk- og kultursenter i Evenes som har oppnevnt utvalget som har representanter fra lokale samiske foreninger og bygdelag.

Leder i utvalget Gudmund Johnsen håper at navnene blir godkjent og at disse etter hvert kommer på vegskilt og andre skilt.

Les også: Tagget ned Bodø nye samiske skilt

Les også: Kom ikke hit og lur mannskit på folk

Flere stedsnavn er godkjent

I Skånland er tre samiske stedsnavn godkjent og kommunestyremøtet skal ta stilling til 12 samiske navn forhåpentligvis før sommerferien, opplyser kultursjef Elisabeth Øien i Skånland.

Evenes kommunestyre har i 2006 godkjent tre samiske stedsnavn, men disse er ikke registrert i stedsnavnsregisteret til Statens Kartverk. - Det er rart, det har jeg ikke god forklaring på, sier ordfører Jardar Jensen.

Avventer med skilting

Jensen sier videre at kommunen vil avvente med en eventuell skilting av kommunenavnet på samisk inntil kommunestyret har bestemt om kommunen vil bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Olav Andersen fra Reinås i Skånland har i 20 år vært en pådriver for å få samiske stedsnavn på skilt og på kart.- Det er viktig å synliggjøre de samiske stedsnavn, som vi samer stolte av, sier Andersen. Det vil også være med på styrke den samiske identiteten, sier Andersen.

Oanehaččat

  • Doarjjaortnegat

    Leaŋgáviika, Doasku, Ránáid ja Divrráid suohkanat Romssa fylkkas ohcet dohkkehuvvot Sámedikki ealáhusovdáneami doarjjaortnegiid doaibmaguvlui, mii mearkkaša ahte dáid suohkaniid fitnodagat sáhttet ohcat doarjaga ealáhusovdáneapmái. Divrráid suohkana sátnejođiheaddji, Marit Alvig Espenes, mieđiha ahte suohkan ii gal leat bearehaga deattuhan sámevuođa, muhto dan sáhttet buoridit.

  • Almmáiolbmot barggu haga

    Finnmárkkus leat badjel beali eanet almmáiolbmot barggu haga go nissonolbmot. Sivvan dasa sáhttá leat dat go árbevirolaš almmáiolbmo bargosurggiin dávjjimusat váilot bargit. Finnmárkku NAV- váldoráđđeaddi Eva Lill Margit dieđu miel, de leat suorggit nugo olju ja gássa, ruvkedoaibma, guolleindustriija ja akvakultuvrras main váilot eanemusat bargit.

Laster Twitter-innhold