Samisk kulturmarkering i Russland

Samisk kultur og urfolkskultur fra det nordlige og østlige Russland markeres i St. Petersburg 12-13. april.

Jorggáhallan

Danserne Elle Sofe Henriksen og Semen Bolshunov i forestillingen «Jorggáhallan».

Foto: Olga Shavrina / Pressebilde

Det er Riddu Riđđu, Senter for nordlige folk og kulturstiftelsen Nordlige verden som inviterer til konsert og seminar.

Tradisjon og innovasjon i urfolkskunst og -kultur er tema på seminaret som arrangeres, med mål å øke kompetansen om moderne urfolkskulturer. Raipon sin kulturkonferanse om russiske urfolks poesi og litteratur inngår også i programmet.

Gruppa Skáidi med Inga Juuso og Steinar Raknes og dansekompaniet «Johtti» med Elle Sofe Henriksen og Semen Bolshunov står for de samiske innslagene på konsertprogrammet. Andre medvirkende artister fra Russland er Ajarhaan fra Yakutia, Radik Telush fra Tuva og Olga Letykai fra Chukotka.

Konserten arrangeres på Zal Moskovskij, mens seminaret foregår på Gertcen Universitetet.

Senter for nordlige folk og Riddu Riđđu, sammen med urfolksorganisasjonen Raipon, etablerte i 2011 stiftelsen Nordlige verden med base i Moskva. Stiftelsen har som formål å fremme urfolks kunst og kultur i Russland, og styrke det kulturelle urfolkssamarbeidet mellom Skandinavia og Russland.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Kulturdepartementet, Musikk i Troms og Barentssekretariatet.

Oanehaččat

  • Lobihis helikopter seaivun

    Oarje-Finnmárkku politiijat lea áššáiduhttán dievddu riegádan 1978s go lea rihkkon luonddu- ja mohtorjohtolatlága. Dievdu galgá leat 2013s seivon helikopterin Rávttošvuopmái, Porsáŋggus, vaikko ii lean seaivonlohpi. Son sáhkohallui 15.000 ruvnnuin, dahje geavvá 30-beaivái giddagassii jus ii mávsse sáhku. Diggi lea boahtte mánu gaskamuttus.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå