Samisk kulturmarkering i Russland

Samisk kultur og urfolkskultur fra det nordlige og østlige Russland markeres i St. Petersburg 12-13. april.

Jorggáhallan

Danserne Elle Sofe Henriksen og Semen Bolshunov i forestillingen «Jorggáhallan».

Foto: Olga Shavrina / Pressebilde

Det er Riddu Riđđu, Senter for nordlige folk og kulturstiftelsen Nordlige verden som inviterer til konsert og seminar.

Tradisjon og innovasjon i urfolkskunst og -kultur er tema på seminaret som arrangeres, med mål å øke kompetansen om moderne urfolkskulturer. Raipon sin kulturkonferanse om russiske urfolks poesi og litteratur inngår også i programmet.

Gruppa Skáidi med Inga Juuso og Steinar Raknes og dansekompaniet «Johtti» med Elle Sofe Henriksen og Semen Bolshunov står for de samiske innslagene på konsertprogrammet. Andre medvirkende artister fra Russland er Ajarhaan fra Yakutia, Radik Telush fra Tuva og Olga Letykai fra Chukotka.

Konserten arrangeres på Zal Moskovskij, mens seminaret foregår på Gertcen Universitetet.

Senter for nordlige folk og Riddu Riđđu, sammen med urfolksorganisasjonen Raipon, etablerte i 2011 stiftelsen Nordlige verden med base i Moskva. Stiftelsen har som formål å fremme urfolks kunst og kultur i Russland, og styrke det kulturelle urfolkssamarbeidet mellom Skandinavia og Russland.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Kulturdepartementet, Musikk i Troms og Barentssekretariatet.

Oanehaččat

  • Mávssii 175 miljovnna kruvnnu

    Troms Kraft mávssii 175 miljovnna kruvnnu Finnmárkku čáhcefápmofitnodagaide vai ožžot fámu stivret Ishavskraft fitnodaga. Troms Kraft eaiggádušai jo ovdalaččas 50 proseantta Ishavskraft fitnodagas. Oastinsubmi lea dollon čiegusin, muhto lea dál almmuhuvvon maŋŋilgo Romssa fylkkamánni lea cealkán ahte Troms Kraftii guoská almmolašláhka.

Laster Twitter-innhold