Sametinget samles om fiskerettigheter

Optimisme om at Sametinget kommer med en felles uttalelse til Stortinget om historiske fiskerettigheter for sjøsamene.

Sametingets plenum og Aili Keskitalo

Sametingets plenumsmøte. Innfelt: NSR-parlamentariske leder Aili Keskitalo.

Foto: Fotomontasje: / NRK

– Jeg er optimistisk på at Sametinget kan komme med en felles uttalelse under Sametingets plenumsmøte, sier NSR-parlamentariske leder Aili Keskitalo.

Onsdag og torsdag holder Sametinget plenumsmøte.

De største partiene skal prøve å komme med en felles uttalelse til Stortinget, som kan lovfeste historiske fiskerettigheter for sjøsamene i Nord.

De historiske fiskerettighetene for sjøsamene er derimot ikke tatt med i regjeringens lovendringsforslag.

Lovendringsforslag

For en måned siden foreslo regjeringen å endre deltakerloven, havressursloven og finnmarksloven.

Forslagene vil lovfeste retten til å fiske, på visse vilkår, for alle som bor i Finnmark, Nord-Troms og andre områder i Troms og Nordland, som har hatt sjøsamisk bosetting over en viss tid.

Førsteamanuens Steinar Pedersen ved Samisk Høgskole mener forslaget fra regjeringen mangler flere viktige punkter fra rettsdokumenter, som bidrar til å sikre folkerettslige rettigheter for sjøsamene.

Hard debatt i plenumsmøte

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Under Sametings plenumsmøte onsdag, fikk fiskerettighetssaken temperaturen til å stige blant politikerne.

Følg sametingets plenumsmøte direkte

– Å påstå at sametingsrådet og Sametinget ikke har gjort noe for sjøsamene kan ikke være sant, og er ikke sant, tordnet sametingspresident Egil Olli fra talerstolen.

– Det er merkelig at det brukes så lang tid å diskutere denne saken midt i en annen sak, når sametingsrådet mener at det ikke er nødvendig å diskutere mer om denne saken, svarte parlamentarisk leder i NSR, Aili Keskitalo under hennes innlegg.

Norske Samers Riksforbund er det største partiet i opposjonen, og partiet foreslo i å behandle fiskerettighetssaken i plenum.

Mens det største partiet i posisjon, Arbeiderpartiet, har hele tiden vært imot å behandle saken i plenum, fordi de mener saken ble ferdigbehandlet i fjor.

Posisjon med kompromissforslag

Like før onsdagens plenumsmøte ble avsluttet kom Arbeiderpartiet med et kompromissforslag.

Det gikk ut på å opprettholde fjorårets vedtak i fiskrettighetssaken, med et tilleggsvedtak.

Tilleggsvedtaket skal opplyse de mangelfulle sidene av regjeringens forslag.

Det mest sentrale er å få lovfestet de historiske fiskerettighetene for sjøsamene.

Oanehaččat

  • Návuona válga

    Ja Návuona gielddas Romssas lea otne historjjálaš álbmotjienasteapmi. Doppe jienastit otne das, ahte časkkogo gielda oktii Finnmárkku gielddaiguin Álttáin ja Láhpin. Jos álbmot jienasta ovttasteami beales ja Stuorradiggi maid dohkkeha dan, de Romssa ja Finnmárkku fylkkarájá ferte sirdit máddelabbui Nuovasmuotkái. Ollugat leat jo ovddalgihtii jienastan ja dát čájeha ahte dát lea dehálaš jienasteapmi ja sátnejođiheaddji Eirik Losnegaard Mevik vuordá sakka makkár de šaddá válgga boađus.

Laster Twitter-innhold