Sametinget samles om fiskerettigheter

Optimisme om at Sametinget kommer med en felles uttalelse til Stortinget om historiske fiskerettigheter for sjøsamene.

Sametingets plenum og Aili Keskitalo

Sametingets plenumsmøte. Innfelt: NSR-parlamentariske leder Aili Keskitalo.

Foto: Fotomontasje: / NRK

– Jeg er optimistisk på at Sametinget kan komme med en felles uttalelse under Sametingets plenumsmøte, sier NSR-parlamentariske leder Aili Keskitalo.

Onsdag og torsdag holder Sametinget plenumsmøte.

De største partiene skal prøve å komme med en felles uttalelse til Stortinget, som kan lovfeste historiske fiskerettigheter for sjøsamene i Nord.

De historiske fiskerettighetene for sjøsamene er derimot ikke tatt med i regjeringens lovendringsforslag.

Lovendringsforslag

For en måned siden foreslo regjeringen å endre deltakerloven, havressursloven og finnmarksloven.

Forslagene vil lovfeste retten til å fiske, på visse vilkår, for alle som bor i Finnmark, Nord-Troms og andre områder i Troms og Nordland, som har hatt sjøsamisk bosetting over en viss tid.

Førsteamanuens Steinar Pedersen ved Samisk Høgskole mener forslaget fra regjeringen mangler flere viktige punkter fra rettsdokumenter, som bidrar til å sikre folkerettslige rettigheter for sjøsamene.

Hard debatt i plenumsmøte

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Under Sametings plenumsmøte onsdag, fikk fiskerettighetssaken temperaturen til å stige blant politikerne.

Følg sametingets plenumsmøte direkte

– Å påstå at sametingsrådet og Sametinget ikke har gjort noe for sjøsamene kan ikke være sant, og er ikke sant, tordnet sametingspresident Egil Olli fra talerstolen.

– Det er merkelig at det brukes så lang tid å diskutere denne saken midt i en annen sak, når sametingsrådet mener at det ikke er nødvendig å diskutere mer om denne saken, svarte parlamentarisk leder i NSR, Aili Keskitalo under hennes innlegg.

Norske Samers Riksforbund er det største partiet i opposjonen, og partiet foreslo i å behandle fiskerettighetssaken i plenum.

Mens det største partiet i posisjon, Arbeiderpartiet, har hele tiden vært imot å behandle saken i plenum, fordi de mener saken ble ferdigbehandlet i fjor.

Posisjon med kompromissforslag

Like før onsdagens plenumsmøte ble avsluttet kom Arbeiderpartiet med et kompromissforslag.

Det gikk ut på å opprettholde fjorårets vedtak i fiskrettighetssaken, med et tilleggsvedtak.

Tilleggsvedtaket skal opplyse de mangelfulle sidene av regjeringens forslag.

Det mest sentrale er å få lovfestet de historiske fiskerettighetene for sjøsamene.

Oanehaččat

  • Dubmejuvvon giddagassii

    30 jahkásaš almmái lea dubmejuvvon golmma jahkái ja ovcci mánuid giddagassii go lea doaruhan iežas ovdeš moarsi. Nuorta-Finnmárkku diggegottis leat maid su dubmen máksit 290.000 kruvdnosaš buhtadusa nissonii. Nisu lea earet eará nuppi bealjis massán gulu doaruhemiid geažil. Almmái ii loga iežas sivalažžan. Son lea maid ovdal dubmejuvvon go lea doaruhan ja seksuálalaččat illástan earáid.

  • Bargagoahtán vuovdit ruvkii

    Sydvaranger gruve reastaluvvama maŋŋá bargagođii opmodatstivra geahččalit vuovdit ruvkii, ja sávvet ahte sis lea oasti vahkulohppii, čállá IFinnmark -aviisa. Opmodatstivrra jođiheaddji Leif Petter Madsen lohká Girkonjárgga ja Guvžajávrri ruvkerusttegat bisuhuvvojit álgin láhkai vuorddedettiin fidnet oasti fargga. Sis leat njealjis viđas, geat leat čájehan oastin beroštumi, lohká son.