Reineier skeptisk til ny forskning

Reineier og sametingspolitiker Per A. Bæhr tviler på at klimaendringer fører til at det blir færre reinkalver.

Per A. Bæhr
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Akkurat dette kan man ikke si med sikkerhet, det får tiden vise, sier Per A. Bæhr.

Han er skeptisk til ny forsknig fra Univeristetet i Tromsø som viser at økt nedbør og mildere vintre kan gi betydelig lavere reintall og mindre reproduksjon .

Reinsdyr endrer adferd

Reinsdyr forbereder seg til dårlige vintre med å bygge fettreserver istedenfor å investere i kalv.

– Økt nedbør og mildere vintre i Finnmark vil i tråd med disse studiene på sikt gi betydelig lavere reintall og større dyr med lav villighet til å investere i kalveproduksjon, sier Bård-Jørgen Bårdsen.

Han har tidligere i år forsvart sin doktorgradsavhandling som forklarer hvordan reinsdyr kan håndtere negative klimatiske hendelser på vinteren ved å endre sin atferd.

Les doktoravhandlingen her

Påvirker reindrifta

Sametingspolitiker og reineier Per A. Bæhr sier at reineiere nå må forberede seg på at klimaendringer kan påvirke reindrifta.

– Vi har jo allerede sett at vintrene har blitt mildere og at snøen kommer senere enn før, sier Bæhr.

Oanehaččat

  • Ruoŧŧa fas čilget

    Ruoŧa stáda galgá fas ON ovdii čilget iežas sámepoltihka. ON-komitea háliida earret eará diehtit mot bargu davviriikalaš sámekonvešuvnnain ovdána ja man guhkás leat bargan heivehit lága nu ahte Sámediggi ja Ruoŧa ráđđehus sáhttet gulaskuddat ásahusaid oaiviliid, seamma hámiin go Norgga bealde leat dahkan. Komitea háliida maid diehtit mot Ruoŧŧa áigu lasihit Sámediggái iešmearrideami.

Laster Twitter-innhold