Reineier skeptisk til ny forskning

Reineier og sametingspolitiker Per A. Bæhr tviler på at klimaendringer fører til at det blir færre reinkalver.

Per A. Bæhr
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Akkurat dette kan man ikke si med sikkerhet, det får tiden vise, sier Per A. Bæhr.

Han er skeptisk til ny forsknig fra Univeristetet i Tromsø som viser at økt nedbør og mildere vintre kan gi betydelig lavere reintall og mindre reproduksjon .

Reinsdyr endrer adferd

Reinsdyr forbereder seg til dårlige vintre med å bygge fettreserver istedenfor å investere i kalv.

– Økt nedbør og mildere vintre i Finnmark vil i tråd med disse studiene på sikt gi betydelig lavere reintall og større dyr med lav villighet til å investere i kalveproduksjon, sier Bård-Jørgen Bårdsen.

Han har tidligere i år forsvart sin doktorgradsavhandling som forklarer hvordan reinsdyr kan håndtere negative klimatiske hendelser på vinteren ved å endre sin atferd.

Les doktoravhandlingen her

Påvirker reindrifta

Sametingspolitiker og reineier Per A. Bæhr sier at reineiere nå må forberede seg på at klimaendringer kan påvirke reindrifta.

– Vi har jo allerede sett at vintrene har blitt mildere og at snøen kommer senere enn før, sier Bæhr.

Oanehaččat

  • Fylkkamánni veahkehit gielddaid

    Romssa fylkkamánni áigu veahkehit gielddaid ovttasbargun ja gelbbolašjuohkimin, vai nagodit addit nuorra dorvoohcciide buorri fálaldagaid. Fylkkamánni Bård Pedersen oaivvilda hástalusat leat stuorrá go ná ollu báhtareaddjit bohttet Syrias ja eará riikkain. Fylkkas lea stuorra gelbbolašvuohta, muhto dat lea hággan miehtá fylka lohká Pedersen.

  • Gurutbellodat cuiggoda bušeahtta

    Ođđa Sámi joatkkaskuvla Guovdageidnui datte ii roahkkasan boahtte jagi stádabušehttii. Dán gal cuiggoda Gurutbellodat mii lea ráđđehusa doarjjabellodat. Gurutbellodaga Ola Elvestuen lohká ahte sámi skuvlla sii vuoruhit, ja lohká dán šaddat áššin go deaivvadit Olgešbellodaga ja Ovddádusbellodaga bušeahttašiehtadallamiin. Skuvlla leat árvvoštallan máksit 300 miljovnna kruvnno.

På forsiden av NRK Sápmi nå