Rein tatt av snøskred

Det er ikke mistanke om at noen mennesker ble tatt i et snøskred mellom Båtsfjord og Syltefjord i går kveld.
 

Minst en rein ble derimot tatt av snøraset.

Politiet fikk melding om raset klokka 18.30 og varslet reineierne i området.

Oanehaččat

  • 20 miljovnna fidnooahpahussii

    Ráđđehus evttoha geavahit 20 miljovnna ruvnno boahtte jagi stádabušeahtas oččodit eanet ja buoret fidnofágalaš oahpaheddjiid. Klassekampen dieđu mielde de galget dát ruđat geavahuvvot earret eará rekruterenstipendii ja gelbbolašvuođaovdáneapmái. Romssa oahpu fylkaráđđi, Roar Sollied, lea movttet go dál álget dáiguin doaibmabijuiguin, ja dat heive Romssa fylka fidnooahpahus plánaide.