Rein tatt av snøskred

Det er ikke mistanke om at noen mennesker ble tatt i et snøskred mellom Båtsfjord og Syltefjord i går kveld.
 

Minst en rein ble derimot tatt av snøraset.

Politiet fikk melding om raset klokka 18.30 og varslet reineierne i området.

Oanehaččat

  • Nuorat politiijaid giddagassii

    Guokte nuora, 18 jahkasaš nieida ja 17 jahkasaš bardni, leaba dolvojuvvon giddagassii maŋŋil go politiiját bákkus šadde nuoraguoktá biilavuoddjima bissehit nugohčoduvvon spiikkárránuin. Politiiját ledje doarridan sutno Dávkká (Olsborg) rájes Lávvavuovddi (Lavangsdalen) rádjai Romssa fylkkas. Dán dieđihit Romssa politiijaguovllus twittera bakte.

Laster Twitter-innhold