– En skandale at en svenske skal joike

På markeringen av samenes nasjonaldag i Gøteborg skal en svenske joike. Det får samer til å rase.

Ola Stinnerbom dihtora duohken.

Ola Stinnerbom

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Nå får vi ikke engang beholde joiken som vårt eget kulturarv, skriver Ola Stinnerbom på sin hjemmeside på nett. Det skriver oddasat.se .

– Forsvensking?

Nasjonale minoriteter, som har ansvaret for flaggheisningen på Gustav Adolfs Torg i Gøteborg i forbindelse med samenes nasjonaldag 6. februar, har spurt sameforeningen i området hvem man skal ha som joiker denne dagen. Gøteborgs sameforening foreslo Olle Edström, som i slutten av 1970-tallet forsket på samisk musikk. Han ble godkjent som joiker av arrangøren.

Men nå raser kulturarbeider Ola Stinnerbom og kaller dette en skandale. Han spør om dette er den nye svenske modellen for å forsvenske samene og stjele joiken.

Får støtte

Olle Edström forteller at han fikk forespørselen om å joike av Johannes Marainen og sier at han har ingen problem med å avstå fra å joike om noen annen vil joike istedet. Edström er selv medlem i Gøteborg sameforening.

Stinnerbom har fått mange kommentarer på det han skriver på sin egen nettside og mange støtter ham. Det kommer også fram at folk vil gjøre noe for å endre dette.

Det hører med til saken at det ikke er første gang Olle Edström joiker på den samiske nasjonaldagen. Det gjorde han allerede i fjor.

– Det er vel mange i Karasjok som synger den norske nasjonalsangen og jeg har aldri hørt at noen har fundert over det, svarer Olle Edström på nettsiden til Stinnerbom.

Oanehaččat

  • 2100 báhtareaddji Davvi-Norgii

    Olgoriikkalaččaiddirektoráhtta ásaha gávcci ođđa dorvoohccidustehusa Davvi-Norgii. Okta dustehus Finnmárkkus galgá leat Álttás. Juohke dustehusas galget leat 40 nuora, dadjá UDI regiovdnadirektevra, Bjørn Fridfeldt. Norga ferte ásaidit 13 200 báhtareaddji boahtte jagi, ja dáin galget 2100 Davvi-Norgii, dieđiha searvadahttin- ja girjáivuođadirektoráhtta.

  • Perez bidjon Háldogiddagassii

    Guatemala ovddeš presideanta Otto Perez lea bidjon háldogiddagassii maŋŋel go son guđii presideanttaámmáha korrupšuvnna skandála geažil. Perez sivahallojuvvo leat leamaš jođiheaddji viiddis korrupšuvnnalágideamis Guatemala duollodoaimmahagas. Mannan disdaga fámohuhtti našunála parlameanta ovddeš presideanta immunitehta, ja nu sáhttá son bidjot dikki ovdii.