– En skandale at en svenske skal joike

På markeringen av samenes nasjonaldag i Gøteborg skal en svenske joike. Det får samer til å rase.

Ola Stinnerbom dihtora duohken.

Ola Stinnerbom

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Nå får vi ikke engang beholde joiken som vårt eget kulturarv, skriver Ola Stinnerbom på sin hjemmeside på nett. Det skriver oddasat.se .

– Forsvensking?

Nasjonale minoriteter, som har ansvaret for flaggheisningen på Gustav Adolfs Torg i Gøteborg i forbindelse med samenes nasjonaldag 6. februar, har spurt sameforeningen i området hvem man skal ha som joiker denne dagen. Gøteborgs sameforening foreslo Olle Edström, som i slutten av 1970-tallet forsket på samisk musikk. Han ble godkjent som joiker av arrangøren.

Men nå raser kulturarbeider Ola Stinnerbom og kaller dette en skandale. Han spør om dette er den nye svenske modellen for å forsvenske samene og stjele joiken.

Får støtte

Olle Edström forteller at han fikk forespørselen om å joike av Johannes Marainen og sier at han har ingen problem med å avstå fra å joike om noen annen vil joike istedet. Edström er selv medlem i Gøteborg sameforening.

Stinnerbom har fått mange kommentarer på det han skriver på sin egen nettside og mange støtter ham. Det kommer også fram at folk vil gjøre noe for å endre dette.

Det hører med til saken at det ikke er første gang Olle Edström joiker på den samiske nasjonaldagen. Det gjorde han allerede i fjor.

– Det er vel mange i Karasjok som synger den norske nasjonalsangen og jeg har aldri hørt at noen har fundert over det, svarer Olle Edström på nettsiden til Stinnerbom.

Oanehaččat

  • Ođđa guollevuostáiválddahat

    Unjárgga gielda ja Norway Seafoods AS fitnodat leat boahtan ovtta oaivilii ođđa soahpamušain logi jahkái. Dáinná lágiin, sáhttet ođđa guollevuostáiválddahaga huksema plánát ollášuvvot. Plánejuvvon vistti šattášii sulli 250 kvadratmehtera stuoru, ja visttis galggášii leat buoret rusttegat. Dát galggášii leat huksejuvvogoahtan maŋemusat čakčamánu vuosttaš beaivvi. Dán čállá Unjárgga gielda neahttasiiddustet.

  • Sámeleavga ESC gilvvuide

    EBU hoavda, Jon Ola Sand duođašta NRK Sápmái ahte olbmot besset sámi leavgga váldit Eurovision Song Contest (ESC) gilvvuide Stockholmmas boahtte vahkus. Leavga lea dohkkehuvvon almmolaš leavga ja dát sáhttá maid movttidahttit Agnete Johnsena ja buot sámiid, dadjá Sand. Son muitala ahte ESC referánsajoavku šattai čoahkkinastit maŋŋel go bohte nu olu reakšuvnnat sámeleavgga ektui, ja doppe gávnnahedje ahte ložžejit njuolggadusaid veahá ja dohkkehit maid daid leavggaid mat leat dain guovlluin gos oasseváldit leat eret. Nu lea maid walisalaš leavga dohkkehuvvon, go juo okta gilvaleaddji lea Walesas eret, muitala vel Jon Ola Sand.

Laster Twitter-innhold