Samisk programråd holder folkemøter

Samisk programråd ønsker å vite hvor fornøyde publikum er med NRK Sápmi.

Samisk programråd - Førsteretten

Samisk programråd

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Samisk programråd vil i fremtiden arrangere åpne folkemøter på forskjellige steder i landet.

Første møtet skjer på rådhuset i Tana i kveld, fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

Vil ha meninger om programprofil

– Formålet er at både ledelsen i NRK Sápmi og også Samisk programråd skal kunne få et direkte inntrykk av hvordan NRK Sápmis lyttere og seere ser på programprofilen man har. Det er også en mulighet for folk til å si sin mening om programmene og også komme med ønsker om hva slags programtyper man ser for seg i framtiden. Dette er et dialogforum mellom publikum og NRK Sápmi og

Steinar Pedersen

Leder i Samisk programråd, Steinar Pedersen

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Samisk programråd, forklarer programrådets leder Steinar Pedersen.

Følger opp med flere folkemøter

Det er meningen å holde slike åpne folkemøter også andre steder i landet.

– Vi ser behovet for det og jeg vil oppfordre folk om å komme med ønsker om hvor neste folkemøte skal holdes og programrådet vil være lydhør overfor forslag som kommer inn, sier Pedersen.

Samisk programråd har rådsmøte i rådhuset i Tana torsdag 12.04 fra 09.00 til 14.30.

Oanehaččat

  • Rievssatlohku

    Finnmárkkus lea rievssatlohku sturron, dađibahábut lea lulli-Norggas fas nuppe láhkai, čájehit lohkamat. Dát stuorra erohusat sáhttet dagahit ahte olusat vulget dál Finnmárkui rievssatbivdui. Dát ges baldá smávvafuođđobivdo ovddasvástideaddji Deanu Bivdo jo guolástansearvvis Ståle Henriksena. Searvi dáhtošii dál rádjet ahte galle beatnaga besset geavahit bivddus, ja seammás ballet ahte bivdit eai doahttal bivdoeriid.