Ønsker samisk dagsavis velkommen

Både Norske Samers Riksforbund og avisa Ságat ønsker en ny samiskspråklig dagsavis velkommen.

- Jeg ønsker dem lykke til i dette arbeidet, som er både stort og viktig, sier nestleder i avisa Ságats styre, Helge Ovanger.

Større lesergrunnlag

Ovanger tror at dette betyr at de får et langt større lesergrunnlag.

- Eierne i de to avisene har vel funnet det mer formålstjenlig å slå seg sammen for å få en større bredde på avisa og få en mer slagkraftig organisasjon slik at de er i stand til å realisere målsetningen om å kunne gi ut en dagsavis, sier Ovanger.

- God nyhet

Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Silje Muotka, er fornøyd med Min Áigi og Áššu vil slå seg sammen og utgi en samiskspråklig dagsavis.

- Jeg synes det er en god nyhet, for NSRs målsetning har vært å få en daglig samisk avis, og nå får vi det.

Ønsker seg flere lokalkontorer

- Hva forventer du deg?

- Jeg forventer at avisa skal klare å komme med spennende, aktuelle saker, og hvis den skal klare det, så må den komme daglig.

- Geografisk er både Min Áigi og Áššu nordsamiske, hvordan ser du på det?

- Jeg ønsker at en dagsavis kan opprette lokalkontorer flere steder enn nå og at de klarer å skrive fra flere områder og holde i gang en god samfunnsdebatt på samisk, sier Muotka.

Oanehaččat

  • Bahčásan guovžža goddon

    Guovžža mii báhčasii suovveávžžis Unjárggas, goddui ikte eahkedis. Dat lei okta eanadat guovžža mii dettii sullii 160 kilo. Dan dieđiha Finnmárkku stáhta luonddubearráigeahčču Eliid regionálaovddasvástideaddji Magne Asheim. Stáhta luonddubearráigeahčču ovttasbargái báikkálaš gielda- bivdojoavkun gávdnan dihtte guovžža, ja maŋŋit maŋŋágaskabeaivve válde atnui helikoptera, ja nu dat gávdnui. Asheim lohká vel ahte lea lohpi goddit ovtta guovžža vel dán guovllus.

  • Miellačájeheapmi Kárášjogas

    Odne lágiduvvo miellačájeheapmi Kárášjogas báikkálašpolitihkkárii mearrádusa vuostá, go eai áigu váldit vuostá Syria báhtareaddjit. Gieldda mearridii jo giđđat ahte eai áigu báhtareaddjit váldit vuostá, muhtto okta akšuvdnajoavkku álggaheaddjin, Pål Hivand lohká ahte ášši lea sturron dan rájes, ja politihkkárat berrejit dál váldit ovddasvástádusa ja veahkehit olbmuid mat leat heađis.