Oljesøl i russisk Arktis

Et oljeutslipp på land i Nenetsk i Arkangelsk på Kolahalvøya har rammet et område på minst 5.000 kvadratmeter.

Kilde: NTB

Utslippet fra landfeltet Trebs startet fredag da oljearbeidere trolig forsøkte å åpne en gammel og forseglet oljebrønn. Oljen strømmet ukontrollert ut hele helgen, det kan være snakk om opptil 500 tonn olje dagen, heter det på nettsiden til myndighetene i Nenetsk.

– Oljearbeidere mistet kontrollen over brønnen. Heldigvis er det så langt unna kysten at sjølivet i Arktis er beskyttet fra forurensing, sier WWF Russland i en uttalelse.

De regionale myndighetene i Nenetsk anslår at et område på 5.000 kvadratmeter er rammet, mens russiske myndigheter sier det trolig dreier seg om 8.000 kvadratmeter.

Nenetsk er en del av Arkhangelsk-regionen ved Barentshavet.

Oanehaččat

  • Helikopterlihkohisvuohta Bergenis

    13 olbmo navdojuvvojit duššan go helikopter mii lei jođus Nordsjøenis Bergen-gávpogii gahčai eske Turøy lahka. Helikopter lei viežžamin Gullfaks B oljobargiid go fáhkka gahčai ja buollái. Lihkohisvuohta deaividii gaskabeaiáigge. Olbmot, geat ledje dakko lahka, muitalit politiijaide ahte sii gulle ártegis jiena ovdal go helikopter gahčai.

Laster Twitter-innhold