– Oljeministeren er der, - men hvor er finnmarksordførerne?

Arrangørene av Barentshavkonferansen 2012, som pågår i Hammerfest i Vest-Finnmark i disse dager, etterlyser større engasjement fra finnmarkskommunene.

Oljemin-Hammerfest

Oljeminister Ola Borten Moe besøkte Hammerfest i forbindelse med Barentshavskonferansen.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

– Ellers i landet er det stor interesse for Barentshavkonferansen 2012 ,men jeg synes at kommunene i Finnmark burde ha kjent sin besøkelsestid, sier Styreleder i Barentshavkonferansen Kåre Tore Nilsen.

Store deler av oljebransjen, samt representanter for ansvarlige myndigheter, deltar på konferansen, der også framtidige muligheter og utfordringer i Finnmark debatteres.

LES OGSÅ: Statoil: – Europa trenger 50 Snøhvitfelt på 20 år

LES OGSÅ: – Uante muligheter åpner seg i Barentshavet

LES OGSÅ: Realfag ruler i Hammerfest

Få fra Finnmark

Med Oljeminister Ola Borten Moe i spissen ble en fullbooket konferanse åpnet mandag denne uken. Blant deltakerne er finnmarkinger i stort mindretall. Kun 20 % av deltakerne er fra Finnmark.

Laila Davidsen

Laila Davidsen, ordfører i Alta.

Foto: Knut Åserud/Finnmark fylkeskommune

Én av Finnmarkskommunene som er representert under konferansen er Alta, med ordfører Laila Davidsen i spissen. Hun er forstår Nilsens kritikk av kommunene som ikke er representert på konferansen.

– Det er viktig å være her for å lære hvordan kommunene bør handle i framtiden for å få mulighet til å være med på veksten som vil komme i oljenæringen, sier Davidsen.

Hun synes at det også er nyttig å bli bedre kjent med beslutningstakere innen fagfeltet, som oftest er lokalisert sørpå, og samtidig også få mer kunnskap om hva regjeringen tenker om disse spørsmålene.

Berører også Indre-Finnmark

Styreleder i Barentshavkonferansen Kåre Tore Nilsen minner også om at konferansen ikke bare berører aktiviteter i kystnæreområder. Derfor mener han at også ordførere fra Indre-Finnmark burde ha deltatt på konferansen.

– Mye av det som debatteres på på konferansen gjelder også Indre-Finnmark, og jeg skulle virkelig ønske at de selv også hadde sett at dette er viktig for deres kommuner, sier han.

Alta-ordfører Laila Davidsen er enig med Nilsen. Hun påpeker at hele fylket må stå sammen for å få best mulig utbytte av den veksten som ventes i blant annet oljeindustrien de neste årene.

– Det kreves en fellesinnsatts for at regionen skal lykkes, og derfor må flere både bidra og delta i slike fora som Barentshavkonferansen, sier Davidsen.

Frank Ingilæ

Frank Ingilæ, ordfører i Tana.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Avviser kritikken

Ingen av ordførerne fra Indre-Finnmark deltar på Barentshavkonferansen i Hammerfest. Ordfører i Tana, Frank Ingilæ, mener det blir feil å kritiser ham og andre ordførere fra Indre-Finnmark i denne saken.

- I forkant av arrangementet har ikke konferansens budskap kommet klart nok fram, og derfor synes jeg ikke kritikken mot ordførerne er berettiget, sier Ingilæ.

Oanehaččat

  • Čoavjedávda Davvi-Suomas

    Giehtaruohttasis Lappis ja guovllu duottarbarttain njoammu čoavjedávda. Sivvan sáhttá leat virus, dieđihit Lappi buohccedikšunbires. Buohccedikšunbires jáhkket ahte ráppit mat lea lahka ádjagiid, sáhttet leat billistan ájačáziid, muhto dan eai leat vel duođaštan. Čoavjedávda lea leamašan guovllus badjel vahku, ja duottarbarttain leat šaddan olbmuid skohteriin ja helikopterin buktit vulos. Buohkat geat vánddardit Giehtaruohttasa guovllus Davvi-Suomas ávžžuhuvvojit vuoššat čázi unnimusat 10 minuhtta ja bassat gieđaid dávjá.

Laster Twitter-innhold