Ny digital samisk nettordbok

Davvi Girji har nylig ferdigstilt digital samisk-norsk-samisk ordbok, og nå er den tilgjengelig på nett.

Lill Hege Anti

Lill Hege Anti

Foto: Anne Olli

Davvi Girji har nylig ferdigstilt den digitale ordboka samisk-norsk, norsk-samisk ordbok. Det forteller Lill Hege Anti, som har jobbet med prosjektet siden 2008.

– Den digitale samiske ordboka er laget etter den blå og grå papirutgaven. Nå finnes boka som en digital utgave og det vil bli mye lettere å finne frem til ord. Det er samlet hundre tusen ord totalt i ordboka.

Etterspurt

Den digitale ordboka er en gratis tjeneste. En slik nettside har vært etterspurt lenge.

– Ordboka er ikke laget som en egen applikasjon, men som en nettside. Hvem som helst kan gå inn på nettsiden via pc, nettbrett eller smarttelefon og finne ord de lurer på, sier Lill Hege Anti.

Her finner du den samisk-norske ordboka på nett.

Oanehaččat

  • Heajos luossabivdologut

    Bivdologut cájehit ahte Álttá-eanus goddojuvvui unnán guolli ovdal mihcamárađaid vaikko lei nuvttá bivdu, nu čállá Altaposten. – Son ii čiegat ahte sii fertejit dárkileappot guorahallat dáid heajos bivdologuid, muhto lea ain menddo árrat dadjat ahte álggahit go makkárge doaibmabijut Álttá eanu várás, nu dadjá Álttá Laksefiskeri Interessentskap beaivválaš hoavda, Tor Erland Nilsen áviisii.

  • Dáhttu čavget turistabivddu

    Nordlándda guolástussearvi dáhttu eiseválddiid čavget turistabivddu njuolggadusaid. Diibmá turisttat geahččaledje sibirdit vihtta ja bealle tonna guoli olggos Norggas. Guolástussearvi dáhtošii earret eará sierra eriid turistabivddu várás, ja ahte geatnegahttojuvvojit dieđihit man olu leat goddán nie movt ámmátguolásteaddjit fertejit dahkat, čilge Norlándda guolástussearvvi jođiheaddji Hilma Olav Sivertsen.

På forsiden av NRK Sápmi nå