Ny digital samisk nettordbok

Davvi Girji har nylig ferdigstilt digital samisk-norsk-samisk ordbok, og nå er den tilgjengelig på nett.

Lill Hege Anti

Lill Hege Anti

Foto: Anne Olli

Davvi Girji har nylig ferdigstilt den digitale ordboka samisk-norsk, norsk-samisk ordbok. Det forteller Lill Hege Anti, som har jobbet med prosjektet siden 2008.

– Den digitale samiske ordboka er laget etter den blå og grå papirutgaven. Nå finnes boka som en digital utgave og det vil bli mye lettere å finne frem til ord. Det er samlet hundre tusen ord totalt i ordboka.

Etterspurt

Den digitale ordboka er en gratis tjeneste. En slik nettside har vært etterspurt lenge.

– Ordboka er ikke laget som en egen applikasjon, men som en nettside. Hvem som helst kan gå inn på nettsiden via pc, nettbrett eller smarttelefon og finne ord de lurer på, sier Lill Hege Anti.

Her finner du den samisk-norske ordboka på nett.

Oanehaččat

  • Stuorra ruvkešiehtadus Guovdageidnu

    Ruvkefitnodat Nussir ii leat goassege ovdal dahkan iežaset doaibmanáiggis ná stuorra šiehtadusa ruhtasummá dáfus go dál lea dahkan Guovdageainnu fitnodagain Arctic Drillingain, vaikko vel eai leatge gullan Birasdirektoráhtas ahte ožžot go lobi luoitit lundui ruvkebázahusaid, nu muitala Nussira beaivválaš direktevra Øystein Rushfeldt.

  • Rievssatlohku

    Finnmárkkus lea rievssatlohku sturron, dađibahábut lea lulli-Norggas fas nuppe láhkai, čájehit lohkamat. Dát stuorra erohusat sáhttet dagahit ahte olusat vulget dál Finnmárkui rievssatbivdui. Dát ges baldá smávvafuođđobivdo ovddasvástideaddji Deanu Bivdo jo guolástansearvvis Ståle Henriksena. Searvi dáhtošii dál rádjet ahte galle beatnaga besset geavahit bivddus, ja seammás ballet ahte bivdit eai doahttal bivdoeriid.

På forsiden av NRK Sápmi nå