Ny digital samisk nettordbok

Davvi Girji har nylig ferdigstilt digital samisk-norsk-samisk ordbok, og nå er den tilgjengelig på nett.

Lill Hege Anti

Lill Hege Anti

Foto: Anne Olli

Davvi Girji har nylig ferdigstilt den digitale ordboka samisk-norsk, norsk-samisk ordbok. Det forteller Lill Hege Anti, som har jobbet med prosjektet siden 2008.

– Den digitale samiske ordboka er laget etter den blå og grå papirutgaven. Nå finnes boka som en digital utgave og det vil bli mye lettere å finne frem til ord. Det er samlet hundre tusen ord totalt i ordboka.

Etterspurt

Den digitale ordboka er en gratis tjeneste. En slik nettside har vært etterspurt lenge.

– Ordboka er ikke laget som en egen applikasjon, men som en nettside. Hvem som helst kan gå inn på nettsiden via pc, nettbrett eller smarttelefon og finne ord de lurer på, sier Lill Hege Anti.

Her finner du den samisk-norske ordboka på nett.

Oanehaččat

  • –Eiseválddit gohčodit sin rievvárin

    Láhkkonjárgga orohaga ovdaolbmo Hans Ole Eira mielas lea ártet go boazodoallo eiseválddit eai sáhte maŋidit boazolohkkama dálvái, muhto áitet sáhkuiguin jus eai loga ealu ovdal boahtte jagi álggu. Eanandoallodirektorahta boazodoallo ossodaga sekšuvdnahoavda Liv Berit Hætta ii áiggo leat mielde das ahte sii gohčodit boazodolliid bandihttan.