NEI til OL i Oslo i 2022

Det sa leder for Troms Arbeiderparti, Bjørn Inge Mo under Arbeiderpartiets landsstyremøte i Oslo tidligere denne uka.

Kåfjord ordfører Bjørn Inge Mo

Leder i Troms AP vil ikke ha OL i Oslo i 2022.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Bjørn Inge Mo mener at det ikke er tid for OL i Oslo, og da peker han på at Idrettsstyret var delt i OL-søknaden til Tromsø i 2008. Konklusjonen den gang var at man var på etterslep med idrettsanlegg i Norge.

Enda mer etterslep nå

Tromsø
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Leder for Troms AP, Bjørn Inge Mo mener at man faktisk er enda mer i etterslep når det gjelder idrettsanlegg i Norge. Derfor mener Mo at det ikke er tidspunkt for Norge å søke om OL i 2022. Få på plass de idrettsanlegg man mangler i Norge nå, før man begynner å søke om et nytt OL, sier Mo.

Falsk spill

Bjørn Inge Mo mener at Idrettsstyret opperer med falsk spill, fordi at man sa nei til OL i Tromsø i 2018, mens det samme idrettsstyret begynte allerede i 2010 å planlegge OL til Oslo.

Idrettsstyret gikk tre ganger for et OL i Tromsø, mens det faktisk var noen i styret som jobbet i mot et OL i Tromsø, derfor mener jeg at dette er falskt spill fra Idrettsstyrets side.

Det har ikke lyktes å få komentarer fra Idrettsstyret i Norges Idrettsforbund i dag til saka.

Hør intervju med Bjørn Inge Mo:

Oanehaččat

  • Čiegusvuohta ođđa Nils Gaup-filmmas

    Kiinnálaš filbmaruhtadeaddjit háliidit ruhtadit ođđa vejolaš Nils Gaup-filmma. – Filmmas galget leat dráma ja ráhkisvuohta, earret eará gullevaš mongolalaš musihkkárii ja Mari Boinii. Nu čállá mánusčálli Torkel Snellingen breavas maid lea sádden Sámediggái. Kiinnálaš filbmaruhtadeaddjit galget leat galledan Davvi-Norgga oktan Sámedikkiin. – Lea gal menddo árrat muitalit nu hirbmat olu almmolaččat dás, dadjá Snellingen NRK:i. Ii leat lihkostuvvan oažžut Nils Gaup ságaide.

På forsiden av NRK Sápmi nå