Kongens medalje til Fred Andersen

I går fikk Fred Andersen fra Steigen/Tysfjord Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Dr.med Fred Andersen sammen med opponenter og arbeidsgiver under disputasen på Árran i høst.

Fred Andersen sammen med opponenter og arbeidsgiver under disputasen på Árran i høst.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Fred Andersen fikk medaljen for lang og tro tjeneste i hans hjemkommune Steigen i Nordland.
Medaljen ble Andersen til del under en høytidelig seremoni i et stappfullt Steigen vertshus skriver Lokalavisa Nord Salten .

Det var Tysfjords ordfører Tor Asgeir Johansen som sto for utdelingen.

Fred Andersen har i 38 år vært lege i sin egen hjemkommune Steigen. Andersen arbeider nå som forsker ved det lulesamiske senteret Árran på Drag i Tysfjord.

Fred Andersen har vært engasjert i hvordan alzheimerpasienter har blitt behandlet , og i åtte år har Fred Andersen forsket på alzheimers sykdom. Denne forskningen resulterte i at han disputerte på Árran i høst med sin avhandling der han har sett nærmere på vilke effekter systematisk stimuleringstiltak har på personer med nyoppdaget alzheimers sykdom. Les mer om det her:

Fred Andersen er også engasjert i sin nåværende hjemkommune Tysfjord med å få etablert et flerkulturelt helsesenter lagt til Drag i Tysfjord.

Oanehaččat

  • Riddolihkadus sáhttá heaittihuvvot

    Riddolihkadus doallá jahkečoahkkima borgemánu vuosttaš beaivve. Dan muitala jođiheaddji Trond Einar Olaussen. Jahkečoahkkimis searvvi boahtte áigi galgá mearriduvvot. Jođiheaddji Trond Einar Olaussen, ja golbma eará stivrralahtu leat ovddalgihtii dieđihan ahte sii eai šat searvva stivrraláhttun. Jus sadjásaččat eai gávdno, de jođiheaddji lea evttohan heaittihit riddolihkadussearvvi.

På forsiden av NRK Sápmi nå