Klimamelding favoriserer Sør-Norge

I dag har Norge et klimautslipp på cirka 55 millioner tonn i året. Ifølge klimameldingen ønsker regjering å redusere utslippet til 45 tonn.
 

Nordmenn oppfordres også om å la bilen stå oftere, og heller gå, sykle eller ta tog til jobben.

I Nord-Norge er det lite tog- eller kollektivtranport. 

Derfor synes ordføreren i Kautokeino, Klemet Erland Hætta, at meldingen favoriserer Sør-Norge.
 

Oanehaččat

  • Manahii vuodjenkoartta

    18 jahkásaš gánda manahii vuodjenkoartta ikte eahkedis maŋŋá go gávnnahallui politiijaide vuodjimin menddo alla leavttuin olggobealde Hárstták mátta Romssas. Alimus lobálaš vuodjenleaktu livčče lean 70 kilomehter tiibmui, su leaktu lei measta 180 kilomehter tiibmui, lohká gaska Hålogalándda politiijaguovllu operašuvdnahoavda Frode Strende VG-áviisii.

Laster Twitter-innhold