Klimamelding favoriserer Sør-Norge

I dag har Norge et klimautslipp på cirka 55 millioner tonn i året. Ifølge klimameldingen ønsker regjering å redusere utslippet til 45 tonn.
 

Nordmenn oppfordres også om å la bilen stå oftere, og heller gå, sykle eller ta tog til jobben.

I Nord-Norge er det lite tog- eller kollektivtranport. 

Derfor synes ordføreren i Kautokeino, Klemet Erland Hætta, at meldingen favoriserer Sør-Norge.
 

Oanehaččat

  • Riddolihkadus sáhttá heaittihuvvot

    Riddolihkadus doallá jahkečoahkkima borgemánu vuosttaš beaivve. Dan muitala jođiheaddji Trond Einar Olaussen. Jahkečoahkkimis searvvi boahtte áigi galgá mearriduvvot. Jođiheaddji Trond Einar Olaussen, ja golbma eará stivrralahtu leat ovddalgihtii dieđihan ahte sii eai šat searvva stivrraláhttun. Jus sadjásaččat eai gávdno, de jođiheaddji lea evttohan heaittihit riddolihkadussearvvi.

På forsiden av NRK Sápmi nå