Vil se på mineralrikdommer i nord

Thor Thrane i NRK Sápmi tildeles Finnmark fylkeskommunes journaliststipend.

Thor Thrane

Thor Thrane er en av NRK Sápmis mest erfarne journalister. Han jobber til daglig med nyheter for både radio, TV og nett. Han er også anker for de samiske TV-nyhetene Ođđasat.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Finnmark fylkeskommunes journaliststipend for 2012 er tildelt Thor Thrane for temaet «Mineralrikdommer i Finnmark, hvorfor blir de ikke utnyttet?»

Stipendet er på 50.000 kroner.

– Vi fikk inn fem meget solide søknader, og det var ikke lett å velge. Samtlige søkere ville belyse samfunnstema i Finnmark som er aktuelle og interessante, sier fylkesordfører Runar Sjåstad i en pressemelding.

– Temaet som Thor Thrane vil jobbe med er relevant for mange områder i Finnmark, og mineraldrift er også konfliktfylt. Temaet er aktuelt både nå og lang tid framover, sier Sjåstad.

Fylkesordføreren, leder Robin Mortensen av Finnmark Journalistlag og kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen i Finnmark fylkeskommune har deltatt i utvelgelsen.

Det er sjuende året at fylkeskommunen deler ut journaliststipendet. I retningslinjene heter det at stipendet skal rette fokus mot et tema som er viktig for Finnmark.

Oanehaččat

  • Eai leat ožžon válgakoarttaid

    1/5 oassi, lagabui 500:is Guovdageainnus eai leat ožžon válgakoartta poastas nu go juohke norgga jienasteaddji galggašii oažžut. Poasta buvttii ikte suohkanhálddahussii daid válgakoarttaid maid ii leat juohkán olbmuide, árvideamis váilevaš čujuhusa dihte. Maia Hætta Guovdageainnu suohkana bálvaluskántuvrras muitala iežaset váldán oktavuođa departemeanttain. Doppe bivdet suohkana ávžžuhit olbmuid iežaset viežžat koarttaid.