Vil se på mineralrikdommer i nord

Thor Thrane i NRK Sápmi tildeles Finnmark fylkeskommunes journaliststipend.

Thor Thrane

Thor Thrane er en av NRK Sápmis mest erfarne journalister. Han jobber til daglig med nyheter for både radio, TV og nett. Han er også anker for de samiske TV-nyhetene Ođđasat.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Finnmark fylkeskommunes journaliststipend for 2012 er tildelt Thor Thrane for temaet «Mineralrikdommer i Finnmark, hvorfor blir de ikke utnyttet?»

Stipendet er på 50.000 kroner.

– Vi fikk inn fem meget solide søknader, og det var ikke lett å velge. Samtlige søkere ville belyse samfunnstema i Finnmark som er aktuelle og interessante, sier fylkesordfører Runar Sjåstad i en pressemelding.

– Temaet som Thor Thrane vil jobbe med er relevant for mange områder i Finnmark, og mineraldrift er også konfliktfylt. Temaet er aktuelt både nå og lang tid framover, sier Sjåstad.

Fylkesordføreren, leder Robin Mortensen av Finnmark Journalistlag og kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen i Finnmark fylkeskommune har deltatt i utvelgelsen.

Det er sjuende året at fylkeskommunen deler ut journaliststipendet. I retningslinjene heter det at stipendet skal rette fokus mot et tema som er viktig for Finnmark.

Oanehaččat

  • Helikopterlihkohisvuohta Bergenis

    13 olbmo navdojuvvojit duššan go helikopter mii lei jođus Nordsjøenis Bergen-gávpogii gahčai eske Turøy lahka. Helikopter lei viežžamin Gullfaks B oljobargiid go fáhkka gahčai ja buollái. Lihkohisvuohta deaividii gaskabeaiáigge. Olbmot, geat ledje dakko lahka, muitalit politiijaide ahte sii gulle ártegis jiena ovdal go helikopter gahčai.

  • Duššan almmái identifiserejuvvon

    Dál lea duođaštuvvon politiijaide ahte lei 66-jahkásaš, Buođggáid almmái Eilif Salangi, guhte gávdnui duššan fiervvás Čáhcesullos cuoŋománu 20. beaivvi. Almmái dieđihuvvui láhppon ruovttustis borgemánus diibmá, ja dalle čađahuvvui stuorit ohcan, mas earret eará Kystvakten veahkehii. Politiijat eai bala ahte lea kriminálalaš dáhpáhus geavvan. Oapmehaččaide lea dieđihuvvon.

Laster Twitter-innhold