Vil se på mineralrikdommer i nord

Thor Thrane i NRK Sápmi tildeles Finnmark fylkeskommunes journaliststipend.

Thor Thrane

Thor Thrane er en av NRK Sápmis mest erfarne journalister. Han jobber til daglig med nyheter for både radio, TV og nett. Han er også anker for de samiske TV-nyhetene Ođđasat.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Finnmark fylkeskommunes journaliststipend for 2012 er tildelt Thor Thrane for temaet «Mineralrikdommer i Finnmark, hvorfor blir de ikke utnyttet?»

Stipendet er på 50.000 kroner.

– Vi fikk inn fem meget solide søknader, og det var ikke lett å velge. Samtlige søkere ville belyse samfunnstema i Finnmark som er aktuelle og interessante, sier fylkesordfører Runar Sjåstad i en pressemelding.

– Temaet som Thor Thrane vil jobbe med er relevant for mange områder i Finnmark, og mineraldrift er også konfliktfylt. Temaet er aktuelt både nå og lang tid framover, sier Sjåstad.

Fylkesordføreren, leder Robin Mortensen av Finnmark Journalistlag og kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen i Finnmark fylkeskommune har deltatt i utvelgelsen.

Det er sjuende året at fylkeskommunen deler ut journaliststipendet. I retningslinjene heter det at stipendet skal rette fokus mot et tema som er viktig for Finnmark.

Oanehaččat

  • Čuvvot dárkilit mánáidgárddi mánáid

    Eai leat fuobmán šat eambo mánáid geaidda E-coli lea njommon Báhpajávrri mánáidgárddis Romssas. Bearjadaga almmuhedje ahte viđa mánnái sáhttá dát čoallebakteriija njommon. Dál lea álbmotdearvvašvuođainstituhtta dutkamin iskosiid. Romssa gieldda doaibmi Njammonáiddastahttindoavttir Inger Hilde Trandem lohká ahte sii dárkilit čuvvot dán mánáidgárddi mánáid dearvvašvuođa.

  • Sámi kulturealáhusat

    Boahtte vahkku lágida Kultursiida, Olmmáivákkis Davvi-Romssas beaivásaš sámi kulturealáhusaid deaivvadeami gos earret eará ealáhusat besset buktit ovdan makkár ovddasvástádusat sis leat kulturárbbi ektui. Jurdá lea ealáskahttit sámi kulturealáhusaid, gánnáheamit ja hástalusaid ektui boahtte Áiggis. Kultursiidda prošeaktajođiheaddji, Per-Johannes Marainen dadjá ahte sámi kulturealáhusain eai soaitte váilut árvvut, muhto ealáhusat oidnet dárbbu ságastallat maid lea riekta vuovdit sámi kultuvrra namas.

På forsiden av NRK Sápmi nå