Her klarer de seg uten oljen

– Om dere spør meg hvor viktig oljenæringen er for Hasvik kommune, vil jeg svare at den er av minimal betydning per i dag sier ordfører Eva Husby.

Hasvik/ENI

Til tross for at Hasvik kommune ligger like ved oljebyen Hammerfest, opplever de lite ringvirkninger av oljenæringens vekst.

Foto: NRK/Scanpix

Det var ikke bare oljeutvinning og kompetanseheving som sto på plakaten under Barentshavkonferansen 2012 i Hammerfest tidligere denne uken, også ringvirkninger av næringens vekst sto på agendaen.

Eva Husby

Ordfører i Hasvik kommune, Eva Husby

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

I den forbindelse holdt ordføreren i Hasvik, Eva Husby, et innlegg. Og talen fra ordføreren var klar.

– Ja, oljen er viktig for Nord-Norge. Den er viktig for Hammerfest, den er viktig for Finnmark. Men vi må for all del ikke glemme at det finnes også et liv i skyggen av oljen. Det finnes oppegående samfunn som lever og blomstrer uavhengig av oljenæringen, ja kanskje til og med på tross av oljenæringen.

Hammerfest opplever en blomstring i byen, hva gjelder arbeidsplasser i oljenæringen er det ikke mye som drypper på nabokommunene. Bare Statoil har flere hundre ansatte med fast adresse i Hammerfest.

Eva Husby

Ordfører I Hasvik kommune Eva Husby på talerstolen under Barentshavkonferansen i Hammerfest.

Foto: Marja-Elina Ballovara Varsi / NRK Sápmi

– Nå er det 358 ansatte i Statoil på Melkøya. Av de bor 302 i Hammerfest, i følge produksjonsdirektør ved Melkøyaanlegget Øyvind Nilsen.

Da er kontrasten til nabokommunen Hasvik stor.

illustrasjon hasvik

Slik illustrerte Hasvik ordføreren forholdet mellom sin kommune og nabokommunen Hammerfest

Foto: Marja-Elina Ballovara Varsi / NRK Sapmi

– Jeg kan telle på én hånd de som er tilknyttet oljenæringen i min kommune, og det er jeg definitvt ikke fornøyd med. Og med tanke på all den tid og ressurser vi har lagt til oljerelaterte møter, er dette nedslående.

Store muligheter

Ola Borten Moe

Olje- og energiminister Ola Borten Moe var også tilstede i Hammerfest under Barentshavkonferansen

Foto: Roald, Berit / Scanpix

– Mulihgetene i Finnmark er store, det er det ingen tvil om. Men skal også indre deler av Finnmark, og de som ikke direkte er berørt av oljen nyte godt av utviklingen, må de ta saken i egne hender og strekke seg etter disse. Viljen må være tilstede, mener Olje og energiminister Ola Borten Moe.

Akkurat det er Hasvik ordføreren enig i.

– Jeg er enig i at vi må være positive til utviklingen og se mulighetene, og vi kommer for all del ikke å gi opp. Vi skal fortsette arbeidet kommunalt med å få til flere ringvirkninger, og da er det bra for oss å være tilstede her hvor så og si hele bransjen er samlet, både premissleverandørene, myndighetene og bedriftene.


Oanehaččat

  • Eai čađat alit oahpuid mearreáiggis

    Studeanttat Norggas eai nagot alit oahpuid čađahit mearreáiggis. Dán čájeha ođđa rapporta diimmaš čađahuvvon oahpuin. Dušše 40 prosentta čađahit bacheloroahpus, ja 43 proseantta masteroahpus mearreáiggis. Dát sáhttá čájehit dan ahte Norgga skuvllain lea heajos kvalitehta, dadjá máhttoministtar Torbjørn Røe Isaksen. Sii leat dál bargame stuoradikkidieđuin, oahppokvalitehta birra, mas geahčadit maiddái dán váttisvuođa.

  • Gamst Pedersen ii beasa čiekčat

    Čáhcesullolaš - ja ovddeš riikajoavkku spábbačiekči, Morten Gamst Pedersen, guhte dál čiekčá Romssa elitejoavkkus TIL, ii beasa dán giđa ja giđđagease leat mielde čiekčamiin. Son bávččagahtii juolggi go TIL čievččai Rosenborg vuostá, ja ádjána moadde mánu ovdalgo lea dan mađe dearvvasnuvvan ahte beassá searvat fas elite-divišuvnna čiekčamiidda, lohká Romssa Spábbačiekčanjoavkku hárjehalli Bård Flovik NTBii.

Laster Twitter-innhold