Hardt mot miljøkriminalitet

Myndighetene vil slå hardere ned på miljøkriminalitet i oppdrettsnæringa.
 

Oppdrettsnæringa er en av Norges største eksportnæringer, men de siste årene har de slitt med flere store og alvorlige lakserømminger.

Nå håper regiondirektør Janne Andersen i fiskeridirektoratet at et tettere og bedre samarbeid med politiet og skatte-etaten fører til at flere blir straffet.

Oanehaččat

  • Bargguhisvuohta fuolastuhttá Bb

    Bargiidbellodat (Bb) lea fuolastuvvan go bargguhisvuohta lassána. Dál dáhttot Solberg-ráđđehusa ásahit ođđa doaibmabijuid vai dilli ii ain eambbo vearrán. – Ráđđehus ii veaje maidige dasa go oljohattit lassánit, muhto sis lea ovddasvástádus gávdnat vugiid mo eastadit bargguhisvuođa, lohká Bargiidbellodaga áššedovdi Dag Terje Andersen.

På forsiden av NRK Sápmi nå