Hardt mot miljøkriminalitet

Myndighetene vil slå hardere ned på miljøkriminalitet i oppdrettsnæringa.
 

Oppdrettsnæringa er en av Norges største eksportnæringer, men de siste årene har de slitt med flere store og alvorlige lakserømminger.

Nå håper regiondirektør Janne Andersen i fiskeridirektoratet at et tettere og bedre samarbeid med politiet og skatte-etaten fører til at flere blir straffet.

Oanehaččat

  • Evttohuvvon "årets villmarkingi"

    Tonje Blomseth gii orru Finnmárkkus lea evttohuvvon "årets villmarkingi". Blomseth gii rievtti miel boahtá Troanddimis, lea earet eará leamaš mielde Tv-ráiddus Eventyrjenter mii čájehuvvui NRK:s. Maiddái Randulf Valle lea evttohuvvon, ja Davvi-Romssa Jeger Tvillingene. Ovcci finalistta leat válljejuvvon, ja árvvoštallanlávdegoddi vállje vuoiti, guhte almmuhuvvo Camp Villmark meassuin Lillestrømas loahpageahčen Njukčamánu.

På forsiden av NRK Sápmi nå