Hardt mot miljøkriminalitet

Myndighetene vil slå hardere ned på miljøkriminalitet i oppdrettsnæringa.
 

Oppdrettsnæringa er en av Norges største eksportnæringer, men de siste årene har de slitt med flere store og alvorlige lakserømminger.

Nå håper regiondirektør Janne Andersen i fiskeridirektoratet at et tettere og bedre samarbeid med politiet og skatte-etaten fører til at flere blir straffet.

Oanehaččat

  • Nuorat politiijaid giddagassii

    Guokte nuora, 18 jahkasaš nieida ja 17 jahkasaš bardni, leaba dolvojuvvon giddagassii maŋŋil go politiiját bákkus šadde nuoraguoktá biilavuoddjima bissehit nugohčoduvvon spiikkárránuin. Politiiját ledje doarridan sutno Dávkká (Olsborg) rájes Lávvavuovddi (Lavangsdalen) rádjai Romssa fylkkas. Dán dieđihit Romssa politiijaguovllus twittera bakte.

Laster Twitter-innhold