Frykter isfritt Nordishav

– Mye av nedsmeltingen i Arktis vil skje i løpet av det første tiåret, sier ledende britisk polarforsker.

isfjell
Foto: JOHN MCCONNICO / AP

Kilde: forskning.no/wikipedia.no/NRK

Professor Peter Wadhams

Professor Peter Wadhams

– I løpet av de neste 20 årene kan den globale oppvarmingen føre til at Nordishavet blir isfritt, sier professor Peter Wadhams.

Han har analysert data som en gruppe oppdagere ledet av hans landsmann Pen Hadow har brakt med seg hjem fra en ekspedisjon til området.

– Disse opplysningene bekrefter teorien det nå hersker enighet om, nemlig at Arktis vil være isfritt om rundt 20 år. De bygger på målinger av isens utbredelse og tykkelse, endring i temperatur og vind og isens sammensetning, sier Wadhams.

– Viktig i klimatoppmøtet

Vitenskapsfolk mener den smeltende polarisen beviser at det globale klimaet virkelig blir varmere. Verdens politiske ledere må ha dette i bakhodet når de kommer sammen til klimatoppmøte i København i desember, blir det sagt.

For når havisen smelter om sommeren, avdekker den mørkere havvann som absorberer sollyset i stedet for å reflektere det. Dermed stiger temperaturen i havet, noe som i sin tur bidrar til den globale oppvarmingen.

Peter Wadhams

Peter Wadhams regnes som en av verdens ledende eksperter på havisen i Arktis. Han jobber i det prestisjefylte University of Cambridge

University of Cambridge

Er det nest eldste universitet i den engelskspråklige verden. Det har noen av de strengeste adgangskriterier i Storbritannia, og er ved siden av University of Oxford et av verdens mest prestisjefylte universiteter. De to universitetene omtales ofte med teleskopordet Oxbridge.

De tidligste arkivene er ikke bevart, men det er kjent at universitetet vokste frem fra en sammenslutning av forskere i Cambridge, England i 1209. De skal ha flyktet fra Oxford etter et sammenstøt med byens borgere.

Oanehaččat

  • Buhtistit oaggunstákkuid

    Stientjies, Davvi-Trøndelágas, leat buollinčáskadeaddjit dat geat buhtistit olbmuid oaggunstákkuid, maŋŋá luossabivddu. – Dákkár fálaldat buollinčáskadeddjiid bealis galggašii miehtá Norgga, oaivvilda guolásteaddji geainna NRK lea háleštan. Ikte rahppui Stientjie-johka almmolaš bivdui, maŋŋá go lea logi jagi leamaš bivdogielddus čázádagas, gyrodactylus salaris-nammasaš dihki geažil. Johka galgá leat gyrokeahttá dál, ja danin lea johka rahppon luossabivdui.

    Brannmann desinfiserer fiskeutstyr
    Foto: Tor Bjørklund Larsen / Privat
  • Politiijjat: «Fishy business»

    Tuiskalaš bissehuvvui Norgga ja Suoma riikkarájás, Geađgeluobbalis, eske beaivit. Tuiskalaš vikkai njagahit 39 kg guoli rájá badjel. Dahkamuša dihtii ferte sáhkkocelkosa máksit. Nu dieđihit Oarje-Finnmárkku politiijat.

På forsiden av NRK Sápmi nå