Frykter isfritt Nordishav

– Mye av nedsmeltingen i Arktis vil skje i løpet av det første tiåret, sier ledende britisk polarforsker.

isfjell
Foto: JOHN MCCONNICO / AP

Kilde: forskning.no/wikipedia.no/NRK

Professor Peter Wadhams

Professor Peter Wadhams

– I løpet av de neste 20 årene kan den globale oppvarmingen føre til at Nordishavet blir isfritt, sier professor Peter Wadhams.

Han har analysert data som en gruppe oppdagere ledet av hans landsmann Pen Hadow har brakt med seg hjem fra en ekspedisjon til området.

– Disse opplysningene bekrefter teorien det nå hersker enighet om, nemlig at Arktis vil være isfritt om rundt 20 år. De bygger på målinger av isens utbredelse og tykkelse, endring i temperatur og vind og isens sammensetning, sier Wadhams.

– Viktig i klimatoppmøtet

Vitenskapsfolk mener den smeltende polarisen beviser at det globale klimaet virkelig blir varmere. Verdens politiske ledere må ha dette i bakhodet når de kommer sammen til klimatoppmøte i København i desember, blir det sagt.

For når havisen smelter om sommeren, avdekker den mørkere havvann som absorberer sollyset i stedet for å reflektere det. Dermed stiger temperaturen i havet, noe som i sin tur bidrar til den globale oppvarmingen.

Peter Wadhams

Peter Wadhams regnes som en av verdens ledende eksperter på havisen i Arktis. Han jobber i det prestisjefylte University of Cambridge

University of Cambridge

Er det nest eldste universitet i den engelskspråklige verden. Det har noen av de strengeste adgangskriterier i Storbritannia, og er ved siden av University of Oxford et av verdens mest prestisjefylte universiteter. De to universitetene omtales ofte med teleskopordet Oxbridge.

De tidligste arkivene er ikke bevart, men det er kjent at universitetet vokste frem fra en sammenslutning av forskere i Cambridge, England i 1209. De skal ha flyktet fra Oxford etter et sammenstøt med byens borgere.

Oanehaččat

  • Guoddala mearrádusa

    Luonddugáhttenlihttu guoddala Birasdirektoráhta mearrádusa ahte addit ruvkefitnodahkii Nussirii lobi luoitit guokte miljovnna tonna ruvkebázahusaid Riehpovutnii. Sii gáibidit ahte Nussira ja Gumppenjuni ruvkedoaibmamearrádus ii biddjo fápmui, ja ahte luoitin lohpi váldu ruovtto-luotta. Jus luoitigohtet bázahusaid vutnii, de dat lea okta dain stuorámus nuoskkidanroasuin ođđasat áiggis Norggas, lohká luonddugáhttenlihtu jođiheaddji Lars Haltbrekken.

  • Man olu ealga gulaskuddamis

    Man olu ealga sáhttá leat Romssa fylkkas, dat ášši lea dál gulaskuddamis. Máŋga sajis leat nu ollu ealggat ahte olbmot eai duostta šat vuolgit vázzitge, ja eai goassege ovdal leat vuddjon nu olu ealggat go dál Mátta- ja gaska-Romssas. Romssa fylkkagieldda meahcástallan ráđđe-addi Torild Skoglund lohká gielddaid iežaset mearridit ealgalogu.

På forsiden av NRK Sápmi nå