Fra Kautokeino til Nordkapp

Fredag starter merkingen av en vandrerute fra Kautokeino til Nordkapp.

Nordkapp klippen
Foto: Atle Markeng / NRK

Den nye ruten knytter seg til den europeiske vandreleden E1- som starter i Sicilia, i Italia. Merkingen av den 346 kilometer lange turen er et langsiktig dugnadsprosjekt. Målsettingen er å nå frem til Nordkapp neste år. Ruten vil da bestå av 15 dagsmarsjer.

– Viktig for Finnmark

Generalsekretær Kristin Krohn Devold mener vandreruten vil bli viktig for Finnmark som opplevelsesdestinasjon. – Dette gir nye aktivitetsmuligheter der man kan oppleve den fantastiske Finnmarksnaturen og den unike kulturen og tradisjonene i vårt nordligste fylke. Målet er å få mer aktivitet i Finnmark og at nye vandreruter vil spille på lag med samisk reindriftsnæring, lokale friluftslivsforeninger og reiseliv.

Rute gjennom Norge

Dette blir en merket rute gjennom Norge, som knytter seg opp mot den såkalte "Grensesømmen" langs svenskegrensa. Nå blir prosjektet å fullføre den gjennomgående ruten fra Sicilia til Nordkapp som en av de europeiske vandreledene.

Det er til sammen 11 vandreleder i Europa. Disse er organisert gjennom European Ramblers Association, en sammenslutning for europeiske friluftslivs- og vandreorganisasjoner. DNT er en av de største aktørene målt i medlemmer og aktivitet.

Her er vandrerrutene fra Sicilia, som skal fortsette fra Kautokeino til Nordkapp.

Oanehaččat

  • Helikopterlihkohisvuohta Bergenis

    13 olbmo navdojuvvojit duššan go helikopter mii lei jođus Nordsjøenis Bergen-gávpogii gahčai eske Turøy lahka. Helikopter lei viežžamin Gullfaks B oljobargiid go fáhkka gahčai ja buollái. Lihkohisvuohta deaividii gaskabeaiáigge. Olbmot, geat ledje dakko lahka, muitalit politiijaide ahte sii gulle ártegis jiena ovdal go helikopter gahčai.

Laster Twitter-innhold