Oanehaččat

  • Illástan ja vuovdán olbmuid

    Olgoriikalaš dievdu gii lea boahtán Ruŧŧii murjet fárrolaga golbmalogi earáin eret seamma riikkas, baluhuvvo illástan ja njulgestaga vuovdán iežas mátkolašguimmiid, Norrbottenis. Muorjevátnivuođa dihte álggii son illástit, mii galgá leat dáhpáhuvvan vuovddis gos joavku gohttii, lahka Suttes gávpoga. Politijat leat dál dutkagoahtán ášši.

På forsiden av NRK Sápmi nå