Få markeringer i Sápmi

I de ni samiske kommunene er det få 1. mai markeringer, når man leser fra hjemmesidene til kommunene.

Faglig front i 1. mai-tog 1976

Illustrasjonsbilde, 1. mai tog fra 1976.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Ser man på hjemmesidene til Arbeiderpartiet, så er det to markeringer i samiske kommuner i Finnmark.

Både i Porsanger og Tana blir Arbeidernes internasjonale kampdag market (ekstern side) , begge steder i regi av Finnmark Ap. Det er ikke noen markeringer i de andre samiske kommunene, i regi av Ap.

Ingen fra Sametingsrådet

På Sametingets hjemmesider sjekker vi om noen fra sametingsrådet har taler denne dagen, men ingen navn dukker opp. Heller ikke på Arbeiderpartiets side om 1. mai markeringer, finner vi noen fremtredende samiske Ap-politikere som talere.

I Tana er stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) hovedtaler, men de har også 1. mai aksjon, som støtter lokalbefolkningers kamp for råderett over egne naturressurser og folks organisering og kamp for demokratisk styring og bærekraftig utnyttelse av ressursene – til beste for hele samfunnet, leser man fra programmet.

I Porsanger er det 1. mai markering med Ann Solveig Sørensen (Ap).

– Ikke utgått på dato

Selv om man ikke har demonstrasjoner og markeringer på samme måte som i tidligere tider, mener ikke Finnmark Ap at 1. mai markeringene er utgått på dato.

– Vi har markeringer mange steder i Finnmark, også med tog, så jeg er ikke enig at denne tradisjonen er i ferd med å dø ut, sier Willy Pedersen I Finnmark Ap, til Finnmarken.

Oanehaččat

  • Čuvvot dárkilit mánáidgárddi mánáid

    Eai leat fuobmán šat eambo mánáid geaidda E-coli lea njommon Báhpajávrri mánáidgárddis Romssas. Bearjadaga almmuhedje ahte viđa mánnái sáhttá dát čoallebakteriija njommon. Dál lea álbmotdearvvašvuođainstituhtta dutkamin iskosiid. Romssa gieldda doaibmi Njammonáiddastahttindoavttir Inger Hilde Trandem lohká ahte sii dárkilit čuvvot dán mánáidgárddi mánáid dearvvašvuođa.

  • Sámi kulturealáhusat

    Boahtte vahkku lágida Kultursiida, Olmmáivákkis Davvi-Romssas beaivásaš sámi kulturealáhusaid deaivvadeami gos earret eará ealáhusat besset buktit ovdan makkár ovddasvástádusat sis leat kulturárbbi ektui. Jurdá lea ealáskahttit sámi kulturealáhusaid, gánnáheamit ja hástalusaid ektui boahtte Áiggis. Kultursiidda prošeaktajođiheaddji, Per-Johannes Marainen dadjá ahte sámi kulturealáhusain eai soaitte váilut árvvut, muhto ealáhusat oidnet dárbbu ságastallat maid lea riekta vuovdit sámi kultuvrra namas.

På forsiden av NRK Sápmi nå