Banket opp mora

Mannen i 30-årene fra Øst-Finnmark banket opp mora, etter en fuktig kveld ute.

Det var en sen sommerkveld i fjor hendelsen tok sted, utenfor et utested. Da politiet kom til stedet, hadde mannen en promille på over 1,5.

Mannen som tidligere har vært tilknyttet det psykiske helsevernet, dømmes for å ha skadet mora, på en særdeles smertefull måte, med farlig redskap.

Etter hendelsen ble mora erklært arbeidsudyktig i over 2 uker.

Mannen dømmes til tvungent psykisk helsevern. I tillegg må sønnen betale en klekkelig erstaningssum til mora, nærmere bestemt i underkant av 60.000 kroner.

Oanehaččat

  • Almmáiolmmoš gávdnun jápmán

    Ušmas olggobealde Narviika, Davvi-Nordlánddas gávdnui ikte eahkedis birrasiid gávcci áigge 30-jahkásaš almmái jápmán lahka muhtin vázzinbálgá. Olmmoš guhte lei olgun váccašeamen dat gávnnai almmáiolbmo jápmán. Politiijat lohket dán leat eahpidahttijápmindáhpáhussan ja dutket ášši. Nu dieđihit Nordlándda politiijaguovllu operašuvdnaguovddážis iežaset Twitter neahttasiiddus.

  • Manahii vuodjenkoartta

    18 jahkásaš gánda manahii vuodjenkoartta ikte eahkedis maŋŋá go gávnnahallui politiijaide vuodjimin menddo alla leavttuin olggobealde Hárstták mátta Romssas. Alimus lobálaš vuodjenleaktu livčče lean 70 kilomehter tiibmui, su leaktu lei measta 180 kilomehter tiibmui, lohká gaska Hålogalándda politiijaguovllu operašuvdnahoavda Frode Strende VG-áviisii.

Laster Twitter-innhold