Banket opp mora

Mannen i 30-årene fra Øst-Finnmark banket opp mora, etter en fuktig kveld ute.

Det var en sen sommerkveld i fjor hendelsen tok sted, utenfor et utested. Da politiet kom til stedet, hadde mannen en promille på over 1,5.

Mannen som tidligere har vært tilknyttet det psykiske helsevernet, dømmes for å ha skadet mora, på en særdeles smertefull måte, med farlig redskap.

Etter hendelsen ble mora erklært arbeidsudyktig i over 2 uker.

Mannen dømmes til tvungent psykisk helsevern. I tillegg må sønnen betale en klekkelig erstaningssum til mora, nærmere bestemt i underkant av 60.000 kroner.

Oanehaččat

  • Barta buollán

    Sullii 2 miila Bearralvágis eret, Nuorta-Finnmárkkus, buollá dál barttas. Buohkat geat ledje barttas, leat beassan dearvan olggos. Politiijat, buollinčáskkadeaddjit ja ambulánssat leat jođus báikái:

  • Álgá organistan Svalbárddas

    Snoasalaš kirkoorgelčuojaheaddji, Jovna Zakharias Dunfjell, álgá kirkoorganistan Svalbárddas. Dássážii lea Rissa suohkanis bargan sullasaš virggis. – In lean jáhkkán ahte oaččun dien virggi. Huikkádadden iluin dás okto go bođii diehtu. Diet šaddá gelddolaš, ođđa hástalus munnje. Dákkár vejolašvuohta ii boađe šat, dadjá Dunfjell, gii maiddái Nidarosdomenis leamaš orgelčuojaheaddji.

På forsiden av NRK Sápmi nå