Dødsulykke etterforskes

Resultatet av etterforskningen etter dødsulykken i Mehamn sist onsdag vil være klar om et par uker.

 

En 16 år gammel jente omkom og en 20 år gammel mann fikk store bruddskader da skuteren de satt på kolliderte med en stein.

Politiet har dannet seg et bilde av årsaken, men vil foreløpig ikke trekke noen konklusjon, sier førstebetjent Kai Brox ved Gamvik lensmannskontor.
 

Oanehaččat

  • Nuorat politiijaid giddagassii

    Guokte nuora, 18 jahkasaš nieida ja 17 jahkasaš bardni, leaba dolvojuvvon giddagassii maŋŋil go politiiját bákkus šadde nuoraguoktá biilavuoddjima bissehit nugohčoduvvon spiikkárránuin. Politiiját ledje doarridan sutno Dávkká (Olsborg) rájes Lávvavuovddi (Lavangsdalen) rádjai Romssa fylkkas. Dán dieđihit Romssa politiijaguovllus twittera bakte.

Laster Twitter-innhold