Oanehaččat

  • Álttá Ámmátvuoddjioahpu

    Álttá Ámmátvuoddjioahpu soaitá heaittihuvvot go fylkasuohkan ferte seastit ruđa. Ikte dat čálii Altaposten áviisa ahte dát oahppu fállá jahkásaččat 48 oahpposaji. Norgga guorbmebiilla lihtu ballá ahte nuorat de eai šat váldde guorbmebiila vuodjenkoarttaid, ja dat dagaha ahte nuorain ii leat dat dárbbašlaš oahppu álgit bargat dán ealáhussuorggis.

  • Ođđa heahteveahkebálvalus

    Norgga Gonagas oassálasttii dan ođđa heahteveahkebálvalusa rahpandilálašvuođas odne beaivet Kirkonjárggas. Nuorta Finnmárkku politiijaguovddáš lea dat maŋemuš mii váldá atnui dan bálvalusa. Dasto lea otná rájes olles Norga fátmmastuvvon dán heahteveahke- bálvalussii go otne de bidjo johtui, dieđiha Heahtegulahallan direktoráhta gulahallanráđđeaddi.

På forsiden av NRK Sápmi nå